pivot

pişti

Türkiye Türkçesi piş- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

piştov

Macarca pisztoly "tabanca" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Çekçe pist'ala "«yumrukçuk», tabanca" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Çekçe pěst "yumruk" sözcüğünden türetilmiştir.

pitbull

İngilizce pitbull terrier "bir tür döğüş köpeği" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce pit "1. çukur, 2. döğüş ringi" ve İngilizce bull "boğa veya buldog" sözcüklerinin bileşiğidir.

piton

Fransızca python "bir tür yılan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Pýthon "Yunan mitolojisinde Apollon'un öldürdüğü dev yılan" özel adından türetilmiştir.

pitoresk

Fransızca pittoresque "ressamca, resmedilmeye değer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen pittoresco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca pittore "ressam" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen pictor sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince pingere, pig- "resim yapmak, boyamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

pivot
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"basketbol terimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1951]
Amerikan millî takımının pivot oyuncusu

Köken

İngilizce pivot "1. aks, eksen, 2. basketbol terimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen pivot sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

pivotal


21.08.2017
piyade

Farsça piyāde پياده z "yaya, yaya askeri, satrançta piyon" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen payādak veya padātag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça pāi veya pād "ayak" sözcüğünden türetilmiştir.

piyale

Farsça piyāle پياله z "kadeh, özellikle içki kadehi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen paygāl sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phiálē φιάλη z "geniş ağızlı ve yayvan içki kadehi, tas" sözcüğü ile eş kökenlidir.

piyango

İtalyanca bianco "beyaz" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *blancus biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *blankaz "parlak, beyaz" biçiminden alıntıdır.

piyano

Fransızca ve İtalyanca piano sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İtalyanca pianoforte "klavyeli bir çalgı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İtalyanca gravicembalo a piano e forte "geniş dinamik erimli klavyeli çalgı" deyiminden türetilmiştir. (İlk kullanımı: B. Cristofori (1655-1731), Padua'lı müzik aleti imalatçısı.) İtalyanca deyim İtalyanca piano "alçak, kısık (ses)" (NOT: İtalyanca sözcük Latince planus "yassı, düz, yatay" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İtalyanca forte "güçlü, yüksek (ses)" sözcüklerinin bileşiğidir.

piyasa

Venedikçe piàsa veya İtalyanca piazza "meydan, çarşı, pazar yeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince platea "meydan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca plateîa odós πλατεῖα οδός z "enli yol, ana cadde" deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca platýs πλατύς z "yassı, enli, geniş" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleth₂- (*plet-) "yayılmak, yassılmak, genleşmek" kökünden türetilmiştir.