piton

pişman

Farsça paşmān پشمان z "pişman" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça paşēmān "«karşı-düşünen», pişman" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen prati-māna sözcüğünden evrilmiştir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde pratiş "karşı, zıt" ve Avesta (Zend) dilinde manah "düşünce, akıl" sözcüklerinin bileşiğidir.

pişmaniye

Farsça paşmīne پشمينه z "yünlü şey, yün kumaş, yapağı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça paşm پشم z "yün" sözcüğünden türetilmiştir.

pişti

Türkiye Türkçesi piş- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

piştov

Macarca pisztoly "tabanca" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Çekçe pist'ala "«yumrukçuk», tabanca" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Çekçe pěst "yumruk" sözcüğünden türetilmiştir.

pitbull

İngilizce pitbull terrier "bir tür döğüş köpeği" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce pit "1. çukur, 2. döğüş ringi" ve İngilizce bull "boğa veya buldog" sözcüklerinin bileşiğidir.

piton
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1934]
boa ve piton isimli yılanlardır

Köken

Fransızca python "bir tür yılan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Pýthon "Yunan mitolojisinde Apollon'un öldürdüğü dev yılan" özel adından türetilmiştir.


18.08.2012
pitoresk

Fransızca pittoresque "ressamca, resmedilmeye değer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen pittoresco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca pittore "ressam" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen pictor sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince pingere, pig- "resim yapmak, boyamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

pivot

İngilizce pivot "1. aks, eksen, 2. basketbol terimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen pivot sözcüğünden alıntıdır.

piyade

Farsça piyāde پياده z "yaya, yaya askeri, satrançta piyon" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen payādak veya padātag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça pāi veya pād "ayak" sözcüğünden türetilmiştir.

piyale

Farsça piyāle پياله z "kadeh, özellikle içki kadehi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen paygāl sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phiálē φιάλη z "geniş ağızlı ve yayvan içki kadehi, tas" sözcüğü ile eş kökenlidir.

piyango

İtalyanca bianco "beyaz" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *blancus biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *blankaz "parlak, beyaz" biçiminden alıntıdır.