pisi1

piroşki

Rus pirójki пиро́жки z [küç. çoğ.] bir tür börek Rus pirog пиро́г zhamur işi, börek ~? Fa/Tü börek

pirpirim

≈ Erm prprem փրփրեմ zsemizotu ≈ Kürd pirpir/pirpar a.a. ≈ Fa parparan/parparī پرپرن/پرپرى za.a.

pirüpak

Fa pur ū pāk tam ve temiz

pirzola

İt bresàola kızartma (et) İt bresare ateşte kızartmak <? Nor brasa kızartma, köz

pis

Fa pīs پيس zalaca, lekeli, abraş, cüzamlı ≈ Ave paesa- cüzamlı

pisi1

"kedi" [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
al-fasfasat [Ar.]: pisiyi ve çetügi [kediyi] mübālağa ile kovmak. [ Lugat-i Halimi, 1477]
ġıs kerden [Fa.]: Çedüge [kediye] pisi pisi démek.

ünl kedi çağırma ünlemi

Benzer sözcükler: pisi pisi, pisicik


11.06.2019
pisi2

Yun psíssa ψήσσα zpisi balığı, rhombus << EYun psēssa/psētta a.a.

pisin

Fr piscine yüzme havuzu Lat piscina balık havuzu Lat piscis balık +in° << HAvr *pei̯sḱ- a.a.

piskopos

Yun episkópos επισκόπος zbaşrahip, bir kilise çevresinden sorumlu din adamı EYun episkópos επισκόπος z1. gözeten, nezaret eden, 2. a.a. EYun episkopéō επισκοπέω zbaşında durarak gözetmek, nezaret etmek EYun epi+ skopéō σκοπέω zbakmak

pist

Fr piste patika, toprak yol, koşu yolu İt pista [dev.] tozlu yol, hayvan patikası İt pistare [den.] havanda dövmek, toz haline getirmek [mod. pestare] << Lat pinsare, pist-

piston

Fr piston a.a. İt pestone [büy.] büyük havan İt pesto havan +on