pirpirim

pirinç1

Fa brinc/birinc برنج zGüney Asya kökenli bir tahıl, oryza sativa << EFa *wrīza-/*wrinca- a.a. ≈ Ave vrinca- a.a. Sans vrīha/vrīza a.a. Drav *warinci a.a.

pirinç2

Fa birinc/piring برنج/پرنگ zbir bakır alaşımı, tunç veya sarı tunç

pirit

Fr pyrite demir sülfit minerali EYun pyrítēs πυρίτης zateş taşı EYun pýr ateş +ite

piromani

Fr pyromanie kundakçılık, yangın çıkarma hastalığı

piroşki

Rus pirójki пиро́жки z [küç. çoğ.] bir tür börek Rus pirog пиро́г zhamur işi, börek ~? Fa/Tü börek

pirpirim

[ Lugat-i Halimi, 1477]
recle [Fa.]: ṭıb kitāblarında pirpirim/perperem dédükleri otdur. [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
balban [Fa.]: Semüzot dedikleri nebātdır, baˁzı diyārda pirpirim derler.

≈ Erm prprem փրփրեմ zsemizotu ≈ Kürd pirpir/pirpar a.a. ≈ Fa parparan/parparī پرپرن/پرپرى za.a.

Not: Nihai kaynağı ve alıntı yönleri açık değildir. Karş. Fr pourpier, Ar farfarī (a.a.). Muhtemel ortak kaynak olabilecek olan Yunancada eşdeğer kelime tespit edilemedi.


18.09.2017
pirüpak

Fa pur ū pāk tam ve temiz

pirzola

İt bresàola kızartma (et) İt bresare ateşte kızartmak <? Nor brasa kızartma, köz

pis

Fa pīs پيس zalaca, lekeli, abraş, cüzamlı ≈ Ave paesa- cüzamlı

pisi1

ünl kedi çağırma ünlemi

pisi2

Yun psíssa ψήσσα zpisi balığı, rhombus << EYun psēssa/psētta a.a.