pirinç2

piranha

Fr/İng piranha Amazon nehrinde yaşayan etçil balık Port piranha a.a. Tupi piranha a.a. § Tupi pirá balık Tupi anha şeytan

pire

<< ETü bürge pire

piretik

Fr pyretique ateşli hastalıklara ilişkin EYun pyretikós πυρετικός zateşe ilişkin EYun pýr πύρ zateş +ik°

pirina

Yun pyrínas πυρήνας zmeyve veya zeytin çekirdeği << EYun pyrḗn πυρήν za.a. ≈ EYun pyrós πυρός ztahıl tanesi (Kaynak: Chant sf. 959, Frisk sf. 2.631)

pirinç1

Fa brinc/birinc برنج zGüney Asya kökenli bir tahıl, oryza sativa << EFa *wrīza-/*wrinca- a.a. ≈ Ave vrinca- a.a. Sans vrīha/vrīza a.a. Drav *warinci a.a.

pirinç2

[ Codex Cumanicus, 1303]
latonum - Fa: brinč - Tr: yes [?]

Fa birinc/piring برنج/پرنگ zbir bakır alaşımı, tunç veya sarı tunç

Not: Farsça sözcüğün kaynağı ve tahıl olan pirinçle ilgisi açık değildir. İt bronzo "tunç" > İng brass/brazen "tunç, pirinç" biçimleri 13. yy'da Yakın Doğu dillerinden alınmıştır.

Bu maddeye gönderenler: bronz


09.05.2019
pirit

Fr pyrite demir sülfit minerali EYun pyrítēs πυρίτης zateş taşı EYun pýr ateş +ite

piromani

Fr pyromanie kundakçılık, yangın çıkarma hastalığı

piroşki

Rus pirójki пиро́жки z [küç. çoğ.] bir tür börek Rus pirog пиро́г zhamur işi, börek ~? Fa/Tü börek

pirpirim

≈ Erm prprem փրփրեմ zsemizotu ≈ Kürd pirpir/pirpar a.a. ≈ Fa parparan/parparī پرپرن/پرپرى za.a.

pirüpak

Fa pur ū pāk tam ve temiz