piretik

pir

Fa/OFa pīr پير zyaşlı kişi, şeyh ≈ Ave parō- eski, önce

pir(o)+

Fr/İng pyro+ [bileşik adlarda] ateş EYun pýr πύρ zateş << HAvr *péh₂wr̥ (*pā́wr̥) ateş

piramit

Fr pyramide 1. Mısır ehramı, 2. Mısır ehramlarına benzeyen geometrik şekil EYun pyramís, -d- πυραμίς, -δ- za.a. Mıs pimar

piranha

Fr/İng piranha Amazon nehrinde yaşayan etçil balık Port piranha a.a. Tupi piranha a.a. § Tupi pirá balık Tupi anha şeytan

pire

<< ETü bürge pire

piretik

[ Milliyet - gazete, 1981]
Romatizmal hastalıkların tedavisine, güçlü anti-enflamatuar, anti-alerjik, anti-piretik nitelikleriyle yeni olanaklar sağlayacak

Fr pyretique ateşli hastalıklara ilişkin EYun pyretikós πυρετικός zateşe ilişkin EYun pýr πύρ zateş +ik°

 pir(o)+


02.03.2015
pirina

Yun pyrínas πυρήνας zmeyve veya zeytin çekirdeği << EYun pyrḗn πυρήν za.a. ≈ EYun pyrós πυρός ztahıl tanesi (Kaynak: Chant sf. 959, Frisk sf. 2.631)

pirinç1

Fa brinc/birinc برنج zGüney Asya kökenli bir tahıl, oryza sativa << EFa *wrīza-/*wrinca- a.a. ≈ Ave vrinca- a.a. Sans vrīha/vrīza a.a. Drav *warinci a.a.

pirinç2

Fa birinc/piring برنج/پرنگ zbir bakır alaşımı, tunç veya sarı tunç

pirit

Fr pyrite demir sülfit minerali EYun pyrítēs πυρίτης zateş taşı EYun pýr ateş +ite

piromani

Fr pyromanie kundakçılık, yangın çıkarma hastalığı