piramit

pipet

Fr pipette [küç.] «borucuk», kimya laboratuvarında kullanılan ince cam boru Fr pipe boru, kamış +et°

pipi

çoc pi-pi

pipo

Fr pipe 1. her tür boru, 2. tütün çubuğu << OLat pipa [dev.] düdük, kaval, üfleme kamışı Lat pipare (kuş) ötmek

pir

Fa/OFa pīr پير zyaşlı kişi, şeyh ≈ Ave parō- eski, önce

pir(o)+

Fr/İng pyro+ [bileşik adlarda] ateş EYun pýr πύρ zateş << HAvr *péh₂wr̥ (*pā́wr̥) ateş

piramit

"jimnastikte bir figür" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
piramit harekâtı, barfiks, varyete, zeybek raksı, güreş, eskrim "Mısır ehramı" [ Cumhuriyet - gazete, 1939]
Mısır'ın piramitleri insan şeklinde gözümüzün önünde canlandı

Fr pyramide 1. Mısır ehramı, 2. Mısır ehramlarına benzeyen geometrik şekil EYun pyramís, -d- πυραμίς, -δ- za.a. Mıs pimar

Benzer sözcükler: piramidal, piramitsi


13.01.2015
piranha

Fr/İng piranha Amazon nehrinde yaşayan etçil balık Port piranha a.a. Tupi piranha a.a. § Tupi pirá balık Tupi anha şeytan

pire

<< ETü bürge pire

piretik

Fr pyretique ateşli hastalıklara ilişkin EYun pyretikós πυρετικός zateşe ilişkin EYun pýr πύρ zateş +ik°

pirina

Yun pyrínas πυρήνας zmeyve veya zeytin çekirdeği << EYun pyrḗn πυρήν za.a. ≈ EYun pyrós πυρός ztahıl tanesi (Kaynak: Chant sf. 959, Frisk sf. 2.631)

pirinç1

Fa brinc/birinc برنج zGüney Asya kökenli bir tahıl, oryza sativa << EFa *wrīza-/*wrinca- a.a. ≈ Ave vrinca- a.a. Sans vrīha/vrīza a.a. Drav *warinci a.a.