pinhan

pimpirik

Türkiye Türkçesi pipirik "ürkeklik, kuşku" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük pır "titreme ve kaçma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

pin kodu

İngilizce pin code sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce personal identification number "kişisel kimlik numarası" sözcüğünün kısaltmasıdır.

pin-up

İngilizce pin-up "duvara iliştirilen resim, özellikle erotik resim" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pin "toplu iğne (ad), toplu iğne ile iliştirmek (fiil)" ve İngilizce up "yukarı, dikey (edat)" sözcüklerinin bileşiğidir.

pinekle|mek

Farsça pīnagī veya pīnakī پينگى z "uyuklama" sözcüğünden türetilmiştir.

pingpong

İngilizce ping-pong "masa tenisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

pinhan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bu göŋle genc-i pinhān [gizli hazine] doldurur [ anon., Dastan-ı Ahmet Harami, 1400 yılından önce]
ne yirde ise od pinhān degüldür / Bular gizlenmege imkān degüldür

Köken

Farsça pinhān veya panhān پَِنْهان z "gizli, saklı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *pay-nihān "geri-saklanmış" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için nihan maddesine bakınız.


23.09.2020
pinpon

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

pinti

Ermenice pnti փնթի z "pis, menfur" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. 4:507) Ermenice sözcük Ermenice pin փին z "gübre, pislik" sözcüğünden türetilmiştir.

pipet

Fransızca pipette "«borucuk», kimya laboratuvarında kullanılan ince cam boru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pipe "boru, kamış" sözcüğünün küçültme halidir.

pipi

pi-pi çocuk sözünden türetilmiştir.

pipo

Fransızca pipe "1. her tür boru, 2. tütün çubuğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pipa "düdük, kaval, üfleme kamışı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pipare "(kuş) ötmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.