pin-up

pilot

Fr pilote 1. kılavuz, özellikle gemi kılavuzu, 2. uçak sürücüsü İt piloto gemi kılavuzu

pim

İng pin toplu iğne Lat pinna telek, ok, bir tür çivi

pimapen

marka Pimapen plastik pencere sistemi markası (İlk kullanım: 1983 ENKA Holding.) TTü pencere

pimpirik

<< TTü pipirik ürkeklik, kuşku onom pır titreme ve kaçma sesi

pin kodu

İng pin code [abb.] İng personal identification number kişisel kimlik numarası

pin-up

[ Milliyet - gazete, 1952]
Joy Niven güzelliğiyle bütün Amerikada şöhret kazanmış bir Pin-up Girl'dir

İng pin-up duvara iliştirilen resim, özellikle erotik resim § İng pin toplu iğne (ad), toplu iğne ile iliştirmek (fiil) İng up yukarı, dikey (edat)

Not: İngilizce deyim 1941'de ABD ordu mensupları arasında yayılan Dorothy Lamour posteri sayesinde yaygınlık kazanmıştır.


05.01.2016
pinekle|mek

Fa pīnagī/pīnakī پينگى zuyuklama

pingpong

İng ping-pong masa tenisi onom

pinhan

Fa pinhān/panhān پَِنْهان zgizli, saklı << OFa *pay-nihān geri-saklanmış

pinpon

?

pinti

Erm pnti փնթի zpis, menfur (Kaynak: Acar sf. 4:507)Erm pin փին zgübre, pislik