pimpirik

piliç

Yunanca yazılı örneği bulunmayan *pulítsa πουλίτσα z "küçük kuş" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Yunanca pulí πουλί z "kuş, piliç" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Yunanca pôlos πῶλος z "hayvan yavrusu, özellikle at yavrusu ve küçük kuş" sözcüğünden evrilmiştir.

pilon

Fransızca pylône "1. kuleli kapı, özellikle kesik piramit şeklinde antik Mısır anıtsal kapıları, 2. yukarıya doğru daralan elektrik direği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pylón πυλών z "kuleli büyük kapı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pýlē πύλη z "kapı" sözcüğünden türetilmiştir.

pilot

Fransızca pilote "1. kılavuz, özellikle gemi kılavuzu, 2. uçak sürücüsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca piloto "gemi kılavuzu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eİt aynı anlama gelen pedoto veya pedotto sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. sözcük Eski Yunanca pēdón πηδόν z "kürek, dümen" sözcüğünden alıntıdır.

pim

İngilizce pin "toplu iğne" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince pinna "telek, ok, bir tür çivi" sözcüğünden alıntıdır.

pimapen

Pimapen "plastik pencere sistemi markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1983 ENKA Holding.) Bu sözcük Türkiye Türkçesi pencere sözcüğünden türetilmiştir.

pimpirik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
pinpirik: İhtiyar ve mecalsiz. [ Milliyet - gazete, 1957]
siz bir bunaksınız, pimpiriksiniz, ahmaksınız. pimpirikli "ürkekçe" [ Milliyet - gazete, 1990]
ekonomik duruma ve gelişmelere çok pimpirikli bakanlar diken üstündeydiler.

Köken

Türkiye Türkçesi pipirik "ürkeklik, kuşku" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük pır "titreme ve kaçma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için pır maddesine bakınız.

Ek açıklama

Sözcüğün "mecalsiz, ihtiyar" anlamında kullanımında belki pinpon sözcüğünün etkisi görülür.

Benzer sözcükler

pimpirikli, pipirik


11.01.2016
pin kodu

İngilizce pin code sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce personal identification number "kişisel kimlik numarası" sözcüğünün kısaltmasıdır.

pin-up

İngilizce pin-up "duvara iliştirilen resim, özellikle erotik resim" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pin "toplu iğne (ad), toplu iğne ile iliştirmek (fiil)" ve İngilizce up "yukarı, dikey (edat)" sözcüklerinin bileşiğidir.

pinekle|mek

Farsça pīnagī veya pīnakī پينگى z "uyuklama" sözcüğünden türetilmiştir.

pingpong

İngilizce ping-pong "masa tenisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

pinhan

Farsça pinhān veya panhān پَِنْهان z "gizli, saklı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *pay-nihān "geri-saklanmış" biçiminden evrilmiştir.