pimpirik

piliç

~? Yun *pulítsa πουλίτσα z [küç.] küçük kuş Yun pulí πουλί zkuş, piliç << EYun pôlos πῶλος zhayvan yavrusu, özellikle at yavrusu ve küçük kuş

pilon

Fr pylône 1. kuleli kapı, özellikle kesik piramit şeklinde antik Mısır anıtsal kapıları, 2. yukarıya doğru daralan elektrik direği EYun pylón πυλών zkuleli büyük kapı EYun pýlē πύλη zkapı

pilot

Fr pilote 1. kılavuz, özellikle gemi kılavuzu, 2. uçak sürücüsü İt piloto gemi kılavuzu <<? Eİt pedoto/pedotto a.a. EYun pēdón πηδόν zkürek, dümen

pim

İng pin toplu iğne Lat pinna telek, ok, bir tür çivi

pimapen

marka Pimapen plastik pencere sistemi markası (İlk kullanım: 1983 ENKA Holding.) TTü pencere

pimpirik

[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
pinpirik: İhtiyar ve mecalsiz. [ Milliyet - gazete, 1957]
siz bir bunaksınız, pimpiriksiniz, ahmaksınız. pimpirikli "ürkekçe" [ Milliyet - gazete, 1990]
ekonomik duruma ve gelişmelere çok pimpirikli bakanlar diken üstündeydiler.

<< TTü pipirik ürkeklik, kuşku onom pır titreme ve kaçma sesi

 pır

Not: Sözcüğün "mecalsiz, ihtiyar" anlamında kullanımında belki pinpon sözcüğünün etkisi görülür.

Benzer sözcükler: pimpirikli, pipirik


11.01.2016
pin kodu

İng pin code [abb.] İng personal identification number kişisel kimlik numarası

pin-up

İng pin-up duvara iliştirilen resim, özellikle erotik resim § İng pin toplu iğne (ad), toplu iğne ile iliştirmek (fiil) İng up yukarı, dikey (edat)

pinekle|mek

Fa pīnagī/pīnakī پينگى zuyuklama

pingpong

İng ping-pong masa tenisi onom

pinhan

Fa pinhān/panhān پَِنْهان zgizli, saklı << OFa *pay-nihān geri-saklanmış