pilastr

pikolo

Fransızca piccolo "küçük flüt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen flauto piccolo deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca piccolo "küçük" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Geç Latince piccare "gagalamak, bir tutam almak" fiilinden +ul° ekiyle türetilmiştir.

piksel

İngilizce pixel "video ekranında görüntüyü oluşturan noktaların her biri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1969) İngilizce sözcük İngilizce picture element "resim ögesi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

piktogram

İngilizce pictogram "resim-yazı, bir kavram veya kelimeyi simgeleyen şematik şekil" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince pictus "resim" (NOT: Bu sözcük Latince pingere "boyamak, resim yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. ) ve Eski Yunanca grámma γράμμα z "harf, yazı" sözcüklerinin bileşiğidir.

pil

Fransızca pile "1. kule, yığın, 2. kimyasal işlemle elektrik üreten cihaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1799 Alessandro Volta, İtal. fizikçi.) Fransızca sözcük Latince pila "kule" sözcüğünden evrilmiştir.

pilaki

Yunanca plakíon πλακίον z "1. tava veya tepsi, 2. tava ekmeği, pide" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pláks, plak- πλάξ, πλακ- z "tepsi, tabaka" sözcüğünden evrilmiştir.

pilastr
Köken

Fransızca pilastre "mimaride gömme sütun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen pilastro sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca parastátēs παραστάτης z "«yanda duran», a.a." sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca státēs στάτης z "duran" sözcüğünden para+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için statik maddesine bakınız.

Ek açıklama

12. yy ortasından itibaren kaydedilmiş olan İtalyanca sözcük muhtemelen Latince pila "sütun" kontaminasyonu gösterir.

Benzer sözcükler

pilastro


16.02.2018
pilates

İngilizce pilates "bir beden eğitimi sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Joseph Pilates "Alman beden eğitimcisi (1883-1967)" özel adından türetilmiştir.

pilav

Farsça pilāw veya pulāw پلاو z "pirinç yemeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe pulāka पुलाक z "pirinç kâsesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe pul पुल् z "küme" sözcüğünden türetilmiştir.

piliç

Yunanca yazılı örneği bulunmayan *pulítsa πουλίτσα z "küçük kuş" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Yunanca pulí πουλί z "kuş, piliç" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Yunanca pôlos πῶλος z "hayvan yavrusu, özellikle at yavrusu ve küçük kuş" sözcüğünden evrilmiştir.

pilon

Fransızca pylône "1. kuleli kapı, özellikle kesik piramit şeklinde antik Mısır anıtsal kapıları, 2. yukarıya doğru daralan elektrik direği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pylón πυλών z "kuleli büyük kapı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pýlē πύλη z "kapı" sözcüğünden türetilmiştir.

pilot

Fransızca pilote "1. kılavuz, özellikle gemi kılavuzu, 2. uçak sürücüsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca piloto "gemi kılavuzu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eİt aynı anlama gelen pedoto veya pedotto sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. sözcük Eski Yunanca pēdón πηδόν z "kürek, dümen" sözcüğünden alıntıdır.