pikolo

pika

Fransızca ve İngilizce pica "matbaacılıkta 12 puntoya eşit hurufat ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pica "Katolik kilise yortularının tarihlerini belirten el kitabının halk arasındaki adı [1497]" sözcüğünden alıntıdır.

pikaj

Fransızca piquage "matbaacılıkta hurufat dizimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pica sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

pikap

İngilizce pickup "1. kasalı minibüs veya kamyonet, 2. plakçalar kolu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pick up "yakalamak, tutup almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce pick "1. sivri bir şeyle deşmek, gagalamak, 2. bir tutam almak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Fransızca aynı anlama gelen piquer fiilinden alıntıdır.

pike

Fransızca piqué "1. sivri bir şeyle delinmiş, gagalanmış, 2. iki tabaka kumaşın üstüste dikilmesiyle elde edilen bir tür dokuma, 3. uçağın dikey olarak dalışa geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca piquer "gagalamak, sivri bir şeyle delmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

piknik

Fransızca pique-nique "kırda yenen hafif yemek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca piquer "gagalamak, bir tutam almak" fiilinden türetilmiştir.

pikolo
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1963]
basının fülütlerinde, pikololarında, trompetlerinde ıslıklı çığlıklar

Köken

Fransızca piccolo "küçük flüt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen flauto piccolo deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca piccolo "küçük" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Geç Latince piccare "gagalamak, bir tutam almak" fiilinden +ul° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için pike maddesine bakınız.


01.10.2017
piksel

İngilizce pixel "video ekranında görüntüyü oluşturan noktaların her biri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1969) İngilizce sözcük İngilizce picture element "resim ögesi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

piktogram

İngilizce pictogram "resim-yazı, bir kavram veya kelimeyi simgeleyen şematik şekil" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince pictus "resim" (NOT: Bu sözcük Latince pingere "boyamak, resim yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. ) ve Eski Yunanca grámma γράμμα z "harf, yazı" sözcüklerinin bileşiğidir.

pil

Fransızca pile "1. kule, yığın, 2. kimyasal işlemle elektrik üreten cihaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1799 Alessandro Volta, İtal. fizikçi.) Fransızca sözcük Latince pila "kule" sözcüğünden evrilmiştir.

pilaki

Yunanca plakíon πλακίον z "1. tava veya tepsi, 2. tava ekmeği, pide" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pláks, plak- πλάξ, πλακ- z "tepsi, tabaka" sözcüğünden evrilmiştir.

pilastr

Fransızca pilastre "mimaride gömme sütun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen pilastro sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca parastátēs παραστάτης z "«yanda duran», a.a." sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca státēs στάτης z "duran" sözcüğünden para+1 önekiyle türetilmiştir.