piar

pışpış

"elle hafif vurma veya okşama sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

pıt

"hafif darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

pıtırcık

pıtır ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

pıtrak

Eski Türkçe buturġak "bir tür dikenli bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük pıtır veya bıtır ses yansımalı sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

pi

Yeni Latince pi "matematikte bir sayı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1748 Leonhart Euler, İsviç. matematikçi (1707-83).) Latince sözcük Eski Yunanca pi πι z "Yunan alfabesinde π harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde "ağız, Fenike alfabesinin onyedinci harfi" sözcüğünden alıntıdır.

piar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1994]
piarcı [halkla ilişkiler hizmeti veren]

Köken

İngilizce p.r. sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce public relations "halkla ilişkiler" sözcüğünün kısaltmasıdır.

Daha fazla bilgi için pub, relatif maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

piarcı


11.08.2017
piç

Farsça pīç پيچ z "1. büklüm, kıvrım, saç buklesi, 2. zorluk, komplikasyon, arap saçı, [? 3. veledi zina]" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pēçīdan "bükmek, kıvırmak" fiilinden türetilmiştir.

pide

Yeni Yunanca píta πίτα z "yassı hamur ekmeği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice pītā פִּיתָּא z "ekmek parçası, lokma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen pat פת z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice pātat פתת z "kırma, (özellikle ekmeği) bölme, ufalama, lokma haline getirme" kökünden türetilmiştir.

piercing

İngilizce body piercing "vücudun çeşitli yerlerini delerek takı takma işlemi" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce pierce "delmek" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen percer fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen pertusiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince aynı anlama gelen pertundere, pertus- fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen tundere, tus- fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

pigme

Fransızca pygmée "1. Afrika'da yaşayan kısa boylu bir ırk, 2. genelde kısa boylu, cüce" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pygmaîos πυγμαῖος z "«1 pygmē boyunda olan», cüce" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pygmḗ πυγμή z "1. yumruk, 2. yumruktan dirseğe kadar olan uzunluk, arşın" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pewǵ- "yumruk veya değnekle vurmak" biçiminden evrilmiştir.

pigment

Almanca ve İngilizce pigment "renklendirici madde, boya" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen pigmentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pingere, pict- "boyamak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pei̯ḱ- "çizmek, resimlemek" kökünden türetilmiştir.