pişti

piş|mek

<< ETü bış- karıştırmak (geçişli fiil), pişmek (geçişsiz fiil)

pişekâr

Fa pīşe-kār پيشكار zusta sanatkâr OFa pēşag ustalık, sanat ≈ Ave piştra- a.a.

pişi

<< ETü bışıġ pişmiş ETü bış- +I(g)

pişman

Fa paşmān پشمان zpişman << OFa paşēmān «karşı-düşünen», a.a. << Ave prati-māna a.a. § Ave pratiş karşı, zıt Ave manah düşünce, akıl

pişmaniye

Fa paşmīne پشمينه zyünlü şey, yün kumaş, yapağı Fa paşm پشم zyün

pişti

TTü: "bir iskambil oyunu" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
pişti: ... bir oyun. TTü: pişpirik "a.a." [ Milliyet - gazete, 1960]
Aramışlar, taramışlar bir yerde pişpirik oynarken bulmuşlar. 'Gel' demişler; dudak bükmüş

<? TTü piş-

 piş-

Not: Piş- kökünden türetildiği varsayılsa dahi pişpirik biçiminin yapısı açık değildir. Pişti biçiminin, yapısı belirsiz pişpirik sözcüğünden uyarlandığı düşünülebilir.

Benzer sözcükler: pişpirik


28.11.2014
piştov

Mac pisztoly tabanca Çek pist'ala «yumrukçuk», a.a. Çek pěst yumruk

pitbull

İng pitbull terrier bir tür döğüş köpeği § İng pit 1. çukur, 2. döğüş ringi İng bull boğa veya buldog

piton

Fr python bir tür yılan öz Pýthon Yunan mitolojisinde Apollon'un öldürdüğü dev yılan

pitoresk

Fr pittoresque ressamca, resmedilmeye değer İt pittoresco a.a. İt pittore ressam << Lat pictor a.a. Lat pingere, pig- resim yapmak, boyamak +(t)or

pitstop

İng pit stop yarış aracının bakım ve onarım için kısa süreli duruşu § İng pit çukur, kuyu, özellikle bir makinanın altına girmeye yarayan onarım çukuru İng stop durma