peygamber

petunya

Yeni Latince petunia "tütün ailesinden bir tür güzel kokulu çiçek" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1774 Antoine-Laurent de Jussieu, Fr. botanist (1748-1836).) Latince sözcük Fransızca pétun "tütün [esk.]" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Portekizce aynı anlama gelen petum veya petun sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen petŋ sözcüğünden alıntıdır.

pey

Farsça ve Orta Farsça pay پى z "1. ayak, adım, ayak izi, 2. art, arka, peş, akab" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen pāy پاى z sözcüğü ile eş kökenlidir.

pey+

Farsça pay+ parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Eski Farsça pati- "karşı, ön, ileri, yüz yüze (edat)" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen paiti- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen prati प्रति z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *próti- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "ön, ileri" kökünden türetilmiştir.

peyda

Farsça paydā پيدا z "öne çıkarma, ortaya çıkarma, yaratma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde paiti dā- "öne veya karşıya vermek" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde paiti "karşı, ön (edat)" ve Avesta (Zend) dilinde dā- "vermek" sözcüklerinin bileşiğidir.

peyderpey

Farsça pay dar pay پى در پى z "adım adım, art arda" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça pay "ayak, adım, art" sözcüğünden türetilmiştir.

peygamber
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
propheta - Fa: payganbar - Tr: peygambar [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
Xızır peyğāmber dérler saŋa meger

Köken

Farsça payġāmbar پيغامبر z "haberci, elçi, özellikle tanrı elçisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça payġām veya payām پيغام z "haber, ileti" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen patgām sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *pati-gāma- biçiminden evrilmiştir. Eski Farsça biçim Avesta (Zend) dilinde paiti-gāma- sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça +bar بر z "getiren, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için pey+, +ber maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Arapça rasūl karşılığıdır. • Ermenice badkam պատգամ "haber, mesaj" Orta Farsçadan alıntıdır.

Benzer sözcükler

peygamber devesi


23.09.2017
peyk

Farsça paik پَيْك z "haberci, ulak, ayak işlerine bakan hizmetkâr" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça paik veya padik "yaya" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça pāi veya pād "ayak" sözcüğünden türetilmiştir.

peyke

Farsça pāygāh veya paygāh پايگاه z "durma yeri, ayaklık, pabuç yeri" sözcüğünden alıntıdır.

peyker

Farsça paykar پيكر z "resim, suret, görüntü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen padkar sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça pati-kara "«karşı-yapma», a.a." sözcüğünden evrilmiştir.

peyman

Farsça paymān ڀيمان z "1. ölçü, ölçek, 2. antlaşma, yemin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça padmān veya patmān "ölçü" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça padmās- "ölçmek, akıl etmek" fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Eski Farsça pati- "karşı, yüz yüze, ön (edat)" sözcüğünden türetilmiştir.

peymane

Farsça paymāne پيمانه z "ölçek, şarap kadehi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça paymān "ölçü" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.