pey

petek

≈ Erm petag փեթակ zbir tür sepet, arı kovanı OFa *petāk sepet ≈ Sans peṭaka पेटक zküçük sepet

petka

~? Maked petka петка zbeş, beşli << ESlav pęt beş << HAvr *penkʷe a.a.

petrol

Fr pétrole a.a. OLat petroleum taş yağı § Lat petra taş (EYun pétra πέτρα za.a. ) EYun élaion ελαίον zyağ

petroloji

İng petrology Fr pétrologie kaya bilimi EYun pétra πέτρα ztaş, kaya

petunya

YLat petunia tütün ailesinden bir tür güzel kokulu çiçek (İlk kullanım: 1774 Antoine-Laurent de Jussieu, Fr. botanist (1748-1836).) Fr pétun tütün [esk.] Port petum/petun a.a. Tupi petŋ a.a.

pey

[ Codex Cumanicus, 1303]
caparrum [kaparo] - Fa: begh [ Meninski, Thesaurus, 1680]
pey (t[urc].): Arrhabo [kaparo] (...) pey (p[ers].) [ayak, ökçe, bahane, ard, peş] [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1800]
ˁarabūn: medār-ı inˁiḳād olan peşin akçeden ˁibārettir, lisān-ı ˁavām-ı Türkîde pey taˁbîr olunur/

Fa/OFa pay پى z1. ayak, adım, ayak izi, 2. art, arka, peş, akab ≈ Fa/OFa pāy پاى za.a.

 pa

Benzer sözcükler: pey akçesi, pey sürmek

Bu maddeye gönderenler: peyderpey


14.09.2017
pey+

Fa pay+ << EFa pati- karşı, ön, ileri, yüz yüze (edat) ≈ Ave paiti- a.a. ≈ Sans prati प्रति za.a. << HAvr *próti- a.a. HAvr *per-¹ ön, ileri

peyda

Fa paydā پيدا zöne çıkarma, ortaya çıkarma, yaratma ≈ Ave paiti dā- öne veya karşıya vermek § Ave paiti karşı, ön (edat) Ave dā- vermek

peyderpey

Fa pay dar pay پى در پى zadım adım, art arda Fa pay ayak, adım, art

peygamber

Fa payġāmbar پيغامبر zhaberci, elçi, özellikle tanrı elçisi § Fa payġām/payām پيغام zhaber, ileti (<< OFa patgām a.a. << EFa *pati-gāma- ≈ Ave paiti-gāma- ) Fa +bar بر zgetiren, taşıyan

peyk

Fa paik پَيْك zhaberci, ulak, ayak işlerine bakan hizmetkâr << OFa paik/padik yaya OFa pāi/pād ayak