pet2

peşmelba

Fr pêche Melba bir tür şeftalili dondurma § Fr pêche şeftali (<< Lat persica Fars elması, şeftali öz Persa Fars, İran ) öz Nellie Melba Avustralyalı opera sanatçısı (1861-1931)

peşmerge

Kürd pêşmerge öncü fedai, 1961'den sonra Barzani savaşçılarına verilen ad § Kürd pêş ön, önde, önce, öncü Kürd merge fedai, bir dava için ölüme giden (<? Fa marg مرگ zölüm )

peşrev

Fa pīşrav پيشرو zönde giden, öncü § Fa pīş/pēş پيش zön Fa rav رو zgiden, yürüyen

peştamal

~? Fa puştmāl پشت مال zarka silecek § Fa puşt پشت zarka, göt Fa māl مال zsilen

pet şişe

İng PET [abb.] İng polyethylene terephthalate bir tür plastik

pet2

petshop [ Cumhuriyet - gazete, 1990]
Ne var ki petshop dalgası yeni bir akımdı.

İng pet 1. sevgili, şımartılan yaratık, 2. evde beslenen hayvan Kelt

Benzer sözcükler: petshop


07.08.2017
petal

Fr pétale çiçeğin yaprağa benzer bölümü EYun pétalon πέταλον zyaprak, varak EYun pétomai πέτομαι zuçmak

petek

≈ Erm petag փեթակ zbir tür sepet, arı kovanı OFa *petāk sepet ≈ Sans peṭaka पेटक zküçük sepet

petka

~? Maked petka петка zbeş, beşli << ESlav pęt beş << HAvr *penkʷe a.a.

petrol

Fr pétrole a.a. OLat petroleum taş yağı § Lat petra taş (EYun pétra πέτρα za.a. ) EYun élaion yağ

petroloji

İng petrology Fr pétrologie kaya bilimi EYun pétra πέτρα ztaş, kaya