pet1

peşkir

Fa pēşgīr پيشگير zönlük, hamamda kullanılan havlu § Fa pēş پيش zön Fa gīr گير ztutan (Fa giriftan, gīr- گرفتن ztutmak )

peşmelba

Fr pêche Melba bir tür şeftalili dondurma § Fr pêche şeftali (<< Lat persica Fars elması, şeftali öz Persa Fars, İran ) öz Nellie Melba Avustralyalı opera sanatçısı (1861-1931)

peşmerge

Kürd pêşmerge öncü fedai, 1961'den sonra Barzani savaşçılarına verilen ad § Kürd pêş ön, önde, önce, öncü Kürd merge fedai, bir dava için ölüme giden (<? Fa marg مرگ zölüm )

peşrev

Fa pīşrav پيشرو zönde giden, öncü § Fa pīş/pēş پيش zön Fa rav رو zgiden, yürüyen

peştamal

~? Fa puştmāl پشت مال zarka silecek § Fa puşt پشت zarka, göt Fa māl مال zsilen

pet1

pet şişe [ Milliyet - gazete, 1980]
Bu şişe ne cam şişe, ne plastik şişe, yepyeni bir şişe. Şimdi PET şişe var. Tüm dünyada cam ve plastik şişenin yerini alan, harika şişe. PET şişe.

İng PET [abb.] İng polyethylene terephthalate bir tür şeffaf plastik


15.11.2019
pet2

İng pet 1. sevgili, şımartılan yaratık, 2. evde beslenen hayvan Kelt

petal

Fr pétale çiçeğin yaprağa benzer bölümü EYun pétalon πέταλον zyaprak, varak EYun pétomai πέτομαι zuçmak

petek

≈ Erm petag փեթակ zbir tür sepet, arı kovanı OFa *petāk sepet ≈ Sans peṭaka पेटक zküçük sepet

petka

~? Maked petka петка zbeş, beşli << ESlav pęt beş << HAvr *penkʷe a.a.

petrol

Fr pétrole a.a. OLat petroleum taş yağı § Lat petra taş (EYun pétra πέτρα za.a. ) EYun élaion ελαίον zyağ