pert

peroksit

Fransızca péroxyde "kimyada bir oksijen bileşiği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca peroxy+ "iki oksijen atomundan oluşan köprü şeklinde molekül" parçacığından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca oksýs οξύς z sözcüğünden peri+ önekiyle türetilmiştir.

peron

Fransızca perron "1. binek taşı, 2. trene biniş platformu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pierre "taş" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen petra sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pétra πέτρα z sözcüğünden alıntıdır.

personel

Fransızca personnel "1. kişisel (sıfat), 2. bir tiyatro oyunundaki kişilerin tümü, oyun ekibi (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince personalis "kişiliğe ilişkin, kişisel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince persōna "1. tiyatro maskesi, 2. tiyatroda canlandırılan kişi, karakter" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe phersu "maske" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Ernout & Meillet, Dict. etym. de la langue latine sf. 885)

perspektif

Fransızca perspectif "1. bakış açısı, 2. resimde derinlik etkisi yaratma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince perspectivus "bakışa ilişkin, bakışsal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perspicere "(boydan boya veya derinlemesine) bakmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince specere, spect- "gözlemek, bakmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

perşembe

Farsça panc-şanbe پنج شنبه z "haftanın beşinci günü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça panc پنج z "beş" ve Farsça şanba veya şabbe شنبه z "Cumartesi" sözcüklerinin bileşiğidir.

pert
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"sigortacılıkta tam hasar" [ Hürriyet - gazete, 1999]
Sigorta şirketi de Örsel'in otomobilini pert etmeye (hurdaya bırakıp parasını almaya) karar verdi.

Köken

Fransızca perte totale "tam hasar" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca perte "kayıp, hasar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen perditum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince perdere "«boşa vermek», kaybetmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince dare "vermek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için data maddesine bakınız.


29.09.2017
pertavsız

Farsça partav-sūz پرتو سوز z "büyülteç" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça partav پرتو z "ışın, ışık" ve Farsça sūz سوز z "yakan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça sōχtan, sūz- سوختن, سوز z "yanmak, yakmak" fiilinden türetilmiştir. )

peruka

Fransızca perruque "takma saç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen perruca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca peluca "hayvan postu, pösteki" sözcüğünden alıntıdır.

perva

Farsça parvā پروا z "korku, çekinme, vaz geçme" sözcüğünden alıntıdır.

pervane

Farsça parvāne پروانه z "1. haberci, öncü, 2. «(ışığa) yönelen», gece kelebeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça parvānag "öncü, önder" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça parvān "ön, ileri" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 280)

pervaz

Farsça ve Orta Farsça parvāz پرواز z "1. uçma, seğirtme, 2. kanat, çatı saçağı, sundurma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *pairi-vaz "uçuşma, koşuşma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vaz- "gitmek, götürmek, uçmak" fiilinden per+2 önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵʰ- "gitmek, götürmek, iletmek" biçiminden evrilmiştir.