permatik

periyodontal

Fransızca ve İngilizce periodontal "dişin çevresi veya diş eti ile ilgili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca odoús, odont- ὀδούς, οδοντ- z "diş" sözcüğünden peri+ önekiyle türetilmiştir.

periyot

Fransızca période "dönem, devre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca períodos περίοδος z "bir şeyin etrafını dönme, döngü, dönüm, (mec.) zaman döngüsü, dönem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden peri+ önekiyle türetilmiştir.

perküsyon

Fransızca pércussion "vurma, darbe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen percussio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince percutere "vurmak, çarpmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince quatere, quass- "darbe vurmak, çarpmak, kırmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

perlon

Perlon "bir tür sentetik elyaf, polikaprolaktam polimerinin ticari adı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1941 IG Farben, Alman kimya firması.) Bu sözcük Almanca Perle "inci" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pernula sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince perna "sedef, istiridye kabuğu" sözcüğünün küçültme halidir.

perma

İngilizce perma sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce permanent "kalıcı" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince permanēre "sonuna kadar kalmak, kalıcı olmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince manēre "kalmak, ikamet etmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

permatik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"plastik saplı atılabilir traş bıçağı" [ Milliyet - gazete, 1982]
iki polis arasında Permatikle tıraş olan Akkent

Köken

Permatik "plastik saplı atılabilir traş bıçağı markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1977, Perma-Sharp A.Ş.) Bu sözcük İngilizce permanent "kalıcı" ve İngilizce automatic "otomatik" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için perma, +matik maddelerine bakınız.


18.08.2017
permi

Fransızca permis "izin, ruhsat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen permissum fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince permittere, permiss- "geçit vermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince mittere, miss- "göndermek, salmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

permütasyon

Fransızca permutation "karşılıklı veya sıralı olarak yer değiştirme, matematikte bir işlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince permutari "sırayla değişmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mutari "değişmek, dönüşmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

peroksit

Fransızca péroxyde "kimyada bir oksijen bileşiği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca peroxy+ "iki oksijen atomundan oluşan köprü şeklinde molekül" parçacığından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca oksýs οξύς z sözcüğünden peri+ önekiyle türetilmiştir.

peron

Fransızca perron "1. binek taşı, 2. trene biniş platformu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pierre "taş" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen petra sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pétra πέτρα z sözcüğünden alıntıdır.

personel

Fransızca personnel "1. kişisel (sıfat), 2. bir tiyatro oyunundaki kişilerin tümü, oyun ekibi (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince personalis "kişiliğe ilişkin, kişisel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince persōna "1. tiyatro maskesi, 2. tiyatroda canlandırılan kişi, karakter" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe phersu "maske" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Ernout & Meillet, Dict. etym. de la langue latine sf. 885)