peripeti

peripatetik

Fr peripatetique 1. dolanan, seyyar, 2. Aristoteles'in felsefi ekolüne mensup EYun peripatetikós περιπατετικός za.a. EYun peri+ patéō πατέω zyürümek

peripeti

[Radikal 2007]
Yine bir tragedya kavramı olan 'peripeti'yi ise özetle karakterin alınyazısında ortaya çıkan bir baht dönüşümü olarak tanımlayabiliriz.

Fr peripétie öngörülemeyen olay, kaza (özellikle tiyatroda) EYun peripéteia περιπέτια zani ve tam dönüş, tersine dönüş


19.12.2014