penye

pentagon

İngilizce pentagon "beşgen, ABD Savunma Bakanlığının beşgen biçimli binası" sözcüğünden alıntıdır.

pentagram

İngilizce pentagram "beş köşeli yıldız" sözcüğünden alıntıdır.

pentatlon

Fransızca ve İngilizce pentathlon "beş dalda yapılan spor müsabakası" sözcüğünden alıntıdır.

pentatonik

Fransızca pentatonique sözcüğünden alıntıdır.

penumbra

Latince penumbra "yarı-gölge" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince paene "hemen hemen, yaklaşık" ve Latince umbra "gölge" sözcüklerinin bileşiğidir.

penye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1938]
Penye jarseden şık bir elbise

Köken

Fransızca peigné "taranmış, taranmış yün veya pamuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca peigner "taramak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pectinare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince pecten "tarak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *peḱ-ten-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peḱ- "taramak" kökünden türetilmiştir.


29.09.2017
pepe

"peltek konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

pepsin

Fransızca pepsine "sindirimde rol alan enzim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Pepsin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1835 Theodor Schwann, Alm. doğa bilimci .) Bu sözcük Eski Yunanca pépsis πέψις z "pişirme, sindirme" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca péptō πέπτω z "yemek pişirmek, sindirmek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pekʷ- "pişirmek" biçiminden evrilmiştir.

per+

Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "1. ön, öte, 2. ödemek, satmak, 3. öne atılmak, tehlikeye girmek" biçiminden evrilmiştir.

perakende

Farsça parāgande پراگنده z "dağınık, saçılmış, parça parça" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pargandan "(etrafa) dağıtmak, saçmak" fiilinden türetilmiştir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 268) Bu sözcük Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *gandan "saçmak" fiilinden per+2 önekiyle türetilmiştir.

perçem

Farsça parçam پرچم z "başın büyük bölümünü kazıtarak salınan at kuyruğu şeklindeki saç [esk.], mızrağın ucuna takılan at kuyruğu, tuğ, sancak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça par "kanat" ve Farsça çamīdan چميدن z "salmak" sözcüklerinin bileşiğidir.