pense

penetrasyon

Fr pénétration içeri girme, içine işleme, duhul etme Lat penetratio a.a. Lat penetrare [den.] a.a. +(t)ion Lat penes alt, iç, bir şeyin derin kısmı

penguen

Fr pinguin İng penguin 1. Kuzey Denizine özgü nesli tükenmiş bir kuş, auk (esk.), 2. Güney Kutup Denizine özgü büyük bir kuş (19. yy) § Gal pen baş Gal gwyn beyaz

peni

İng penny küçük para birimi, kuruş << Eİng pening/penning a.a. << Ger *panniŋga [küç.] tepsicik Ger *panna tepsi ~? Lat patina a.a.

penis

Lat penis 1. kuyruk, 2. erkeklik organı << HAvr *pes-nis kuyruk

penisilin

İng penicillin penicillum mantarından elde edilen bir antibiyotik (İlk kullanım: 1928 Alexander Fleming, İng. kimyacı.) YLat penicillum fırça biçiminde uzantıları olan bir tür küf mantarı Lat peniculus [küç.] kuyrukçuk, fırça +ell° Lat penis kuyruk +icul°

pense

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
pens: Küçük maşa, cımbız. [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
pens, pense: 1. Küçük maşa. 2. Kıskaç.

Fr pince [dev.] çimdik, cımbız, kıskaç Fr pincer çimdiklemek, sıkıştırmak

Not: Fransızca dişil ekini yansıtan pense biçimi, Türkçeye 19. yy son çeyreğinden önce alıntılanmış olması gerektiğini düşündürür.

Benzer sözcükler: pens


30.09.2017
penta+

Fr/İng penta+ [bileşik adlarda] beş EYun pente πέντε zbeş << HAvr *pénkʷe beş

pentagon

İng pentagon beşgen, ABD Savunma Bakanlığının beşgen biçimli binası

pentagram

İng pentagram beş köşeli yıldız

pentatlon

Fr/İng pentathlon beş dalda yapılan spor müsabakası

pentatonik

Fr pentatonique