pelüş

pelit

Yeni Yunanca balanídion βαλανίδιον z "meşe palamudu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen bálanos βάλανος z sözcüğünün küçültme halidir. ) Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen ballūṭ بلّوط z sözcüğü ile eş kökenlidir. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen balūṭā בלוטא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

pellagra

Yeni Latince pellagra "bulaşıcı bir deri hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük İtalyanca pelle agra "kaba deri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pellis "deri" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pél-ni-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-² "(deri) yüzmek" kökünden türetilmiştir.

pelte

Farsça palūde پلوده z "süzülmüş şey, süzgü" sözcüğünden alıntıdır.

peltek

Orta Türkçe beltek "kusurlu konuşan, peltek" sözcüğünden evrilmiştir.

pelür

Fransızca pelure "meyve kabuğu, zar, soymuk, ince kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca peler "derisini yüzmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pilare "yolmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince pilus "kıl, saç" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

pelüş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Peluche [Fr.]: pelüş denilen bir nevi uzun havlu kadife. [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
Fakat o uçuk al pelüşü biraz demode

Köken

Fransızca peluche "uzun tüylü kadife" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *piluceus "tüylü" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pilus "kıl, tüy" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için pelür maddesine bakınız.

Ek açıklama

İngilizce plush (aynı anlamda) Fransızcadan alınmıştır.


29.06.2015
pelvis

Yeni Latince pelvis "leğen kemiği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince pelvis "leğen" sözcüğünden alıntıdır.

pembe

Farsça panbe پنبه z "pamuk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen pambag sözcüğünden evrilmiştir.

pena

İtalyanca penna "kuş tüyü, kuş tüyü kalem, gitar mızrabı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince penna veya pinna "kanat, kuş tüyü" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pet-nā "kanat, kuş tüyü" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pet- "uçmak" biçiminden evrilmiştir.

penah

Farsça panāh ڀناه z "sığınma, iltica; sığınak, melce" sözcüğünden alıntıdır.

penaltı

İngilizce penalty "1. her çeşit ceza, 2. futbolda ceza atışı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca pénalité "hukuk dilinde ceza" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen poenalitas sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince poenalis sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince poena "bir suça karşılık ödenen cereme, ceza, kan bedeli" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca poinḗ ποινή z "kan bedeli, kısas, cereme" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷoi̯-néh₂ (*kʷoi̯-nā́) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷei̯-¹ "kan bedeli ödemek, kan davası gütmek" kökünden türetilmiştir.