pek

pedofil

Fransızca pédophile veya İngilizce paedophile "çocuklara cinsel ilgi duyan kimse, sübyancı" sözcüğünden alıntıdır.

peh peh

Türkiye Türkçesi bak bak! "beğenme ünlemi" ünleminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pehlivan

Farsça pahlavān پهلوان z "bahadır, yiğit, savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pahlavīk "MÖ 3. yy'da İran'ı istila eden ve 450 yıl egemen olan Doğu İran kavmine mensup kişi, Part" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen pahlawānī sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen parθava- sözcüğü ile eş kökenlidir.

pejmürde

Farsça pijmurde پژمرده z "solmuş, buruşuk, hırpalanmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pijmurdan پژمردن z "solmak, eskimek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Farsça pij پژ z "buruşuk, eski" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pejoratif

Fransızca péjoratif veya İngilizce pejorative "kötüleyici, aşağılayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince peiorare "kötülemek, aşağılamak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince peior "daha kötü, beter" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *ped-ios sözcüğünden evrilmiştir.

pek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Maniheist metinler, 900 yılından önce]
bek katıġ kértgünçlük [muhkem katı iman] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
pek [1. katı, sert, 2. çok, oldukça] Türkiye Türkçesi: peklik "kabızlık" [ Vakit - gazete, 1933]
Kokain ... erkeklik hissine dokunur, peklik verir, idrar etmekte zorluk olur.

Köken

Eski Türkçe bek "sert, sağlam, katı, korunaklı" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

gözüpek, pek pek, peklik

Bu maddeye gönderenler

bekçi, bekle- (beklenti), berk1 (berkit-), peki, pekiş-


15.02.2020
peki

Türkiye Türkçesi pek iyi sözcüğünden evrilmiştir.

pekinua

Fransızca pékinois "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Pékin "Çin'de bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Çince Beijing 北京 z "«Kuzey Başkenti», Çin'de bir kent" sözcüğünden alıntıdır.

pekiş|mek

Türkiye Türkçesi pek "sağlam, metin" sözcüğünden türetilmiştir.

pekmez

Oğuzca bekmes "koyultulmuş üzüm şurubu" sözcüğünden evrilmiştir.

peksimet

Yunanca paksamáti(on) παξαμάτιον z "iki kez pişmiş asker ekmeği, bisküvi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen paksamâs παξαμᾶς z sözcüğünden evrilmiştir.