pediyatri

+iyatri

Fransızca +iatrie veya İngilizce +iatry "[bileşik adlarda] doktorluk, tabiplik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen iatreía ιατρεία z sözcüğünden alıntıdır.

pediyatri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"çocuk hekimliği" [ Cumhuriyet - gazete, 1938]
Türk Pediatri (çocuk şifa) Kurumu senelik kongresi

Köken

Fransızca pédiatrie "a.a" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için ped(o)+, +iyatr maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

pediatr, pediatri, pediyatrik


07.12.2015