pediyatri

+iyatri

Fr +iatrie İng +iatry [bileşik adlarda] doktorluk, tabiplik EYun iatreía ιατρεία za.a.

pediyatri

"çocuk hekimliği" [ Cumhuriyet - gazete, 1938]
Türk Pediatri (çocuk şifa) Kurumu senelik kongresi

Fr pédiatrie a.a

Benzer sözcükler: pediatr, pediatri, pediyatrik


07.12.2015