pedi+

pedagog

Fransızca pédagogue "çocuk eğitimi uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca paidagōgos παιδαγωγος z "çocuk bakıcısı, eğitmen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paîs, paid- παῖς, παιδ- z "çocuk" ve Eski Yunanca agōgós αγωγός z "yöneten, sevk eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ágō άγω z "sürmek, sevketmek, gütmek" fiilinden türetilmiştir.

pedal

Fransızca pédale veya İngilizce pedal "ayağa ait (sıfat), ayaklık (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pedalis sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince pes, ped- "ayak" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

peder

Farsça padar veya pidar پدر/پدر z "baba" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pitar sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ph₂tḗr (*patḗr) biçiminden evrilmiştir.

pederşahi

Farsça pidar پدر z "baba" ve Farsça şāhī شاهى z "şahlık, hükümdarlık" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça şāh sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.)

pedi+
Köken

Fransızca pédi+ veya İngilizce pedi+ "[bileşik adlarda] ayak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pēs, ped- "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pṓds biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ped- kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için pa maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Latince pedalis "ayaklık", quadrupēs "dört ayaklı", pedester "yaya", expedio "yola koymak", impedimenta "yürümeye engel olan şeyler".


30.04.2015
pedikür

Fransızca pédicure "ayak bakımı" sözcüğünden alıntıdır.

pediyatri

Fransızca pédiatrie "a.a" sözcüğünden alıntıdır.

pedofil

Fransızca pédophile veya İngilizce paedophile "çocuklara cinsel ilgi duyan kimse, sübyancı" sözcüğünden alıntıdır.

peh peh

Türkiye Türkçesi bak bak! "beğenme ünlemi" ünleminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pehlivan

Farsça pahlavān پهلوان z "bahadır, yiğit, savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pahlavīk "MÖ 3. yy'da İran'ı istila eden ve 450 yıl egemen olan Doğu İran kavmine mensup kişi, Part" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen pahlawānī sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen parθava- sözcüğü ile eş kökenlidir.

pejmürde

Farsça pijmurde پژمرده z "solmuş, buruşuk, hırpalanmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pijmurdan پژمردن z "solmak, eskimek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Farsça pij پژ z "buruşuk, eski" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.