pederşahi

ped

İng pad 1. ayak tabanı, 2. yassı ve yumuşak tabaka, tıkız yatak, keçe veya pamuk altlık, dolgu << Ger

ped(o)+

Fr pédo+ İng paedo+ [bileşik adlarda] çocuk EYun paîs, paid- παῖς, παιδ- zçocuk << HAvr *paw-id- HAvr *pau-1 küçük

pedagog

Fr pédagogue çocuk eğitimi uzmanı EYun paidagōgos παιδαγωγος zçocuk bakıcısı, eğitmen § EYun paîs, paid- παῖς, παιδ- zçocuk EYun agōgós αγωγός zyöneten, sevk eden EYun ágō άγω zsürmek, sevketmek, gütmek

pedal

Fr pédale İng pedal ayağa ait (sıfat), ayaklık (isim) OLat pedalis a.a. Lat pes, ped- ayak +al°

peder

Fa padar/pidar پدر/پدر zbaba << EFa/Ave pitar a.a. << HAvr *pəter- a.a.

pederşahi

YO: "ataerkil" [ Ziya Gökalp, 1917]
Pederşahī ailelerde (famille patriarcale) kadın, çocuk ve esir, aile reisinin emr ettiği işleri yapmağa (...)

§ Fa pidar پدر zbaba Fa şāhī شاهى zşahlık, hükümdarlık (Fa şāh )

 peder, şah1

Not: Fr patriarchie karşılığı olarak Ziya Gökalp çevresinin ürettiği sosyoloji deyimidir.


08.01.2016
pedi+

Fr pédi+ İng pedi+ [bileşik adlarda] ayak Lat pēs, ped- ayak << HAvr *ped-1 a.a.

pedikür

Fr pédicure ayak bakımı

pediyatri

Fr pédiatrie a.a

pedofil

Fr pédophile İng paedophile çocuklara cinsel ilgi duyan kimse, sübyancı

peh peh

<<? TTü bak bak! beğenme ünlemi