ped(o)

pazı

Farsça pāzū veya pājū բազուկ z "1. kol, baldır, 2. pancarın sebze olarak yenen sapı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça bāzūg "kol" sözcüğünden alıntıdır.

pazvant

Farsça pāsbān "bekçi, nöbetçi, özellikle gece bekçisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pās "nöbet" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde pāθra- "koruma, bakma, gözetme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

peçe

Farsça pīçe پيچه z "1. burgu, sarmaşık, 2. saç sargısı, ince kumaştan yüz örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pīç پيچ z "burgu, büzgü, kıvrık" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça pīçidan "burmak, büzmek" fiilinden türetilmiştir.

peçete

İtalyanca pezzetto "küçük kumaş veya kâğıt parçası" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca pezzo "parça" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *pettia biçiminden evrilmiştir. Geç Latince biçim Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *petssi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷezd-i- "parça" biçiminden evrilmiştir.

ped

İngilizce pad "1. ayak tabanı, 2. yassı ve yumuşak tabaka, tıkız yatak, keçe veya pamuk altlık, dolgu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.

ped(o)+

Fransızca pédo+ veya İngilizce paedo+ "[bileşik adlarda] çocuk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paîs, paid- παῖς, παιδ- z "çocuk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *péh₂w-id-s (*pā́w-id-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂w- (*pāw-) "küçük" kökünden türetilmiştir.

pedagog

Fransızca pédagogue "çocuk eğitimi uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca paidagōgos παιδαγωγος z "çocuk bakıcısı, eğitmen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paîs, paid- παῖς, παιδ- z "çocuk" ve Eski Yunanca agōgós αγωγός z "yöneten, sevk eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ágō άγω z "sürmek, sevketmek, gütmek" fiilinden türetilmiştir.

pedal

Fransızca pédale veya İngilizce pedal "ayağa ait (sıfat), ayaklık (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pedalis sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince pes, ped- "ayak" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

peder

Farsça padar veya pidar پدر/پدر z "baba" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pitar sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ph₂tḗr (*patḗr) biçiminden evrilmiştir.

pederşahi

Farsça pidar پدر z "baba" ve Farsça şāhī شاهى z "şahlık, hükümdarlık" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça şāh sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.)

pedi+

Fransızca pédi+ veya İngilizce pedi+ "[bileşik adlarda] ayak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pēs, ped- "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pṓds biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ped- kökünden türetilmiştir.