pazar

payla|mak

Fa pāy +lA-

paymal

Fa pāymāl پاى مال zayak sürülmüş, murdar § Fa pāy پاى zayak Fa māl مال zsüren, sürülmüş

payplayn

İng pipeline boru hattı § İng pipe boru İng line hat

payreks

marka Pyrex ateşe dayanıklı cam markası (İlk kullanım: 1915 Corning Glass Works, ABD.) EYun pýr πύρ zateş

paytak

Ar bāydaḳ بايدق zsatrançta piyon, piyade askeri OFa payādag a.a.

pazar

[ Codex Cumanicus, 1303]
forum - Fa & Tr: bazar pazar günü [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bāzār güni: yevmül ahad. (...) bāzār irtesi vel ertesi: düşembe. pazarlık [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bazarlık: Müsaveme. İçten bazarlıklı.

Fa bāzār بازار zçarşı, alışveriş edilen yer << OFa vāzār a.a. (≈ Sogd vāçarn a.a. ) << EFa vahā-çarāna- alışveriş-yeri

Not: Erm vacaŗ վաճառ "ticaret" biçimi Eski Farsçadan alıntıdır. • Mac vásár (a.a.) bir Türk dili üzerinden, belki Hazarcadan alınmıştır. Karş. Mac vásárnap "pazar günü".

Benzer sözcükler: can pazarı, pazarcı, pazarlık, pazartesi

Bu maddeye gönderenler: bezirgân


10.04.2015
pazen

Fr basin [abb.] EFr bombasin/bombasine bir tür ince pamuklu kumaş İt bambagine/bombagine pamuklu << OLat bambax pamuk +in° OYun pambáks παμβάξ za.a. OFa pambak a.a.

pazı

Fa pāzū/pājū բազուկ z1. kol, baldır, 2. pancarın sebze olarak yenen sapı OFa bāzūg kol

pazvant

Fa pāsbān bekçi, nöbetçi, özellikle gece bekçisi Fa pās nöbet (≈ Ave pāθra- koruma, bakma, gözetme )

peçe

Fa pīçe پيچه z1. burgu, sarmaşık, 2. saç sargısı, ince kumaştan yüz örtüsü Fa pīç پيچ zburgu, büzgü, kıvrık +a OFa pīçidan burmak, büzmek

peçete

İt pezzetto [küç.] küçük kumaş veya kâğıt parçası İt pezzo parça +et° << OLat *pettia Kelt *petssi << HAvr *kʷezd-i- parça