paydos

pay

Farsça pāy پاى z "ayak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

payan

Farsça pāyān ڀايان z "son, limit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pāyidan, pāy- "(ayakta) durmak, kalmak" sözcüğünden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pādayati sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde pād "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. )

payanda

Farsça pāyande پاينده z "duran şey, kalıcı, daim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pāyidan, pāy- پايدن, پاى z "ayakta durmak, kalmak" fiilinden +anda ekiyle türetilmiştir.

payda

Türkiye Türkçesi pay sözcüğünden Yeni Türkçe +dA ekiyle türetilmiştir.

paydaş

Türkiye Türkçesi pay sözcüğünden Yeni Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

paydos
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ M. Viguier, Elémens de la langue turque, 1790]
Congé: paydos. Congédier: paydos etmek. yol vermek. [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1838]
پايدوس paydos, پاي دوست pay dost: cessation de travail [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
paydos: hitam-pezîr olmak, muvakkatan tatil etmek.

Köken

Yunanca fayitós φαγητός z "yemek (ad) [mod. fayitó(n)]" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phagō φαγώ z "yemek (fiil)" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için +faj maddesine bakınız.

Ek açıklama

Hindoğlu (1838) Farsça pāy dōst "dur arkadaş!", Redhouse (1891) Yunanca φάγετος "feeding-time" [doğrusu φαγητός "yemek"] açıklamalarını verir. Makul olan ikincisidir. Kamus-ı Türki'nin verdiği (1901) Yunanca πάγω "tatil etmek" [?] yorumu yanlıştır.


29.08.2018
paye

Farsça pāye پايه z "1. adım, basamak, sütun ve heykel kaidesi, 2. (mec.) statü, rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pāyidan, pāy- پاى z "(ayakta) durmak" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

payet

Fransızca paillette "kumaş üzerine işlenen metal pul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca paille "ekin sapı, saman" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen palea sözcüğünden evrilmiştir.

payidar

Farsça pāydār veya pāyidār پايدار z "duran, kalıcı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pāyidan پايدن z "durmak, kalmak" fiilinden türetilmiştir.

payitaht

Farsça pāy-i taχt پاء تاخت z "«tahtın ayağı», saltanat makamı, başkent" deyiminden alıntıdır.

payla|mak

Farsça pāy sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.