pay

patrimonyal

Fr/İng patrimonial babadan kalma, babadan miras kalan Lat patrimonialis Lat patrimonium baba mülkü Lat pater baba

patriyot

EYun/Yun patriōtēs πατριώτης zhemşehri, vatandaş EYun patrís πατρίς zbaba yurdu, vatan EYun patḗr πατήρ zbaba << HAvr *ph₂tḗr (*patḗr) a.a.

patron

Fr patron 1. peder, baba, ağa, pir, gemi kaptanı [esk.], işyeri sahibi, 2. kopyası alınan kitabın aslı << OLat patronus a.a. Lat pater baba +on << HAvr *ph₂tḗr (*patḗr) a.a.

pavurya

OYun pagoúria παγούρια z [çoğ.] bir tür yengeç (Kaynak: DuCGr 1077)EYun págouros πάγουρος z«sert kuyruk», a.a. § EYun págos πάγος zpek, katı (<< HAvr *peh₂ḱ- (*pāḱ-) a.a. ) EYun ourá ουρά zkuyruk

pavyon

Fr pavillon 1. çadır, özellikle gösteri çadırı, 2. ana binanın eki olarak inşa edilen küçük yapı, müştemilat Lat papilio 1. kelebek, 2. bir tür çadır

pay

"hisse, kısmet" [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Hey bég yigit, bize daχı bu geyikden pay vér dédi. [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
anlar daχı gazā mālından pāy-berāber hıssa-mend [eşit-ayakla hisse sahibi] ola deyü [ Meninski, Thesaurus, 1680]
pāy: hıssa, behre, kısm, kısmet. Pars, portio. pāy etmek: üleşdirmek.

~? Fa pāy پاى zayak

 pa

Not: Farsça sözcüğün zengin anlam yelpazesine "hisse, porsiyon" anlamı dahil değildir. Türkçe anlam, muhtemelen pay-ā-pay "adım adım, sırayla" gibi paylaşım yöntemi ifade eden bir deyimden türemiş olmalıdır. • Rus pay (a.a.) bir Türk dilinden alınmış olmalıdır. Kırg pay, Yak paay biçimleri Rusça kaynaklı olabilir.

Benzer sözcükler: paylaşmak, paylaşım

Bu maddeye gönderenler: payda, paydaş, payla-


26.01.2021
payan

Fa pāyān ڀايان zson, limit Fa pāyidan, pāy- (ayakta) durmak, kalmak +ā(n) (≈ Ave pādayati a.a. Ave pād ayak )

payanda

Fa pāyande پاينده zduran şey, kalıcı, daim Fa pāyidan, pāy- پايدن, پاى zayakta durmak, kalmak +anda

payda

TTü pay +dA

paydaş

TTü pay +dAş

paydos

~? Yun fayitós φαγητός zyemek (ad) [mod. fayitó(n)] EYun phagō φαγώ zyemek (fiil)