patlıcan

patinaj

Fr patinage kayma Fr patiner (buzda, karda) kaymak +age

patiseri

Fr pâtisserie pastacı dükkânı EFr pastaier hamur işi yapan

patiska

Fr batiste bir tür keten kumaş öz Bâtiste de Cambrai Felemenkli kumaş imalatçısı (13. yy)

patla|mak

onom pat +lA-

patlangıç

TTü patla- +(g)Uç

patlıcan

[ Codex Cumanicus, 1303]
merezana - Fa: badiǵian [badican] [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
yüz kararır demür rengi gibi olur iki yanakları kızıl olur bādincān rengi gibi dahı olur [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bādlicān, bādilcān & vul. patlican

Ar bādincān بادنجان zpatlıcan Fa bādingān بادنگان za.a. Sans *vaṭingana

Not: Hindistan kökenli bitki Yakın Doğu'da 10. yy'dan itibaren tanınmıştır. Karş. Hind brincāl, Malay berincāla (a.a.). Ancak Eski Hintçe aslı kaydedilmemiştir. • Fr aubergine biçimi, İspanyolca al-barangina vasıtasıyla Arapçadan alınmıştır.


13.08.2015
patoloji
patoz

Fr batteuse [fem.] döven, dövücü Fr battre dövmek +os°

patriarkal

Fr patriarcal ataerkil Fr patriarque ata EYun patriárχēs πατριάρχης zaile veya aşiretin reisi, ata § EYun patḗr πατήρ zbaba, peder (<< HAvr *ph₂tḗr (*patḗr) a.a. ) EYun árχō άρχω zbaş olmak, yönetmek

patrik

Ar bāṭrīk بطريق zBizans soylusu, kumandan OYun patríkios πατρίκιος zBizans'ta soylu sınıfa mensup kişi Lat patricius 1. atadan Romalı olan kimse, 2. soylu, aristokrat Lat pater baba, ata

patrimonyal

Fr/İng patrimonial babadan kalma, babadan miras kalan Lat patrimonialis Lat patrimonium baba mülkü Lat pater baba