patiska

pati

çoc

patik

Yun patíki πατίκι zterlik, özellikle kadın terliği Yun/EYun pátéō πάτέω zayak basmak +ik°

patika

Bul pǎteka пътека z [küç.] küçük yol, patika (Kaynak: Eren 326)Bul pǎt път zyol << ESlav *pent- ayak basmak, yürümek << HAvr *pent- a.a.

patinaj

Fr patinage kayma Fr patiner (buzda, karda) kaymak +age

patiseri

Fr pâtisserie pastacı dükkânı EFr pastaier hamur işi yapan

patiska

[ Kemal Beydilli, Mühendishane, 1822]
batista/patista [ Takvim-i Vekayi - gazete, <1835]
batista [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
patiska, sahihi batista

Fr batiste bir tür keten kumaş öz Bâtiste de Cambrai Felemenkli kumaş imalatçısı (13. yy)


07.09.2017
patla|mak

onom pat +lA-

patlangıç

TTü patla- +(g)Uç

patlıcan

Ar bādincān بادنجان zpatlıcan Fa bādingān بادنگان za.a. Sans *vaṭingana

patoloji

Fr pathologie hastalıkları inceleyen tıp dalı EYun páthos πάθος zhis, duygu, özellikle acı duygusu

patriarkal

Fr patriarcal ataerkil Fr patriarque ata EYun patriárχēs πατριάρχης zaile veya aşiretin reisi, ata § EYun patḗr πατήρ zbaba, peder (<< HAvr *ph₂tḗr (*patḗr) a.a. ) EYun árχō άρχω zbaş olmak, yönetmek