patika

paternalizm

Fr paternalisme koruyucu ve kollayıcı babalık, pederşahi Lat paternalis babaya ilişkin +ism° Lat pater baba +al°

patetik

Fr pathétique duyguları harekete geçiren, duygusal EYun pathētikós παθητικός za.a. EYun páthos πάθος zduygu, özellikle acı veya acıma duygusu +ik°

pathos

İng pathos hüzün, keder duygusu EYun páthos πάθος zher türlü duygu, özellikle acı

pati

çoc

patik

Yun patíki πατίκι zterlik, özellikle kadın terliği Yun/EYun pátéō πάτέω zayak basmak, yürümek +ik°

patika

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
patika: Paytak yolu, sıçan yolu, çoban çığırı.

Bul pǎteka пътека z [küç.] küçük yol, patika (Kaynak: Eren 326)Bul pǎt път zyol << ESlav *pn̥t-h₁-ós (*pn̥t-ós) a.a. << HAvr *pent- a.a. HAvr *pent- yürümek, ayak basmak

Not: [etim. düzeltildi: 13/03/2018] • Aynı HAvr kökten EFa patha-, EYun pátos "yol, patika" ve póntos "geçit" > "deniz", Lat pons, pont- "köprü", İng path, Alm Pfad "ayak yolu".

Bu maddeye gönderenler: paten (patinaj), patik, peripatetik, ponton


13.03.2018
patinaj

Fr patinage kayma Fr patiner (buzda, karda) kaymak +age

patiseri

Fr pâtisserie pastacı dükkânı EFr pastaier hamur işi yapan

patiska

Fr batiste bir tür keten kumaş öz Bâtiste de Cambrai Felemenkli kumaş imalatçısı (13. yy)

patla|mak

onom pat +lA-

patlangıç

TTü patla- +(g)Uç