pat1

pastör

Fr pasteur İng pastor 1. çoban, 2. Protestan vaizi Lat pastor çoban Lat pascere (hayvan) beslemek +(t)or << HAvr *peh₂- (*pā-) beslemek

pastörize

Fr pasteuriser [den.] yüksek ısı vererek sütteki mikropları öldürmek öz Louis Pasteur Fransız bilim adamı (1822-1895) +ise-

paşa

<<? Fa pādişāh hükümdar

paşmina

İng pashmina bir tür ince yünlü kumaş Fa paşmīne پشمينه zher çeşit yünlü Fa/OFa paşm پشم zyün +īn

pat(o)+

Fr/İng patho+ [bileşik adlarda] acı veya hastalık EYun páthos πάθος z [dev.] duygu, özellikle acı veya acıma duygusu EYun pásχō πάσχω, παθ- zhissetmek, acı duymak << HAvr *kʷn̥dʰ- HAvr *kʷendʰ- acı çekmek

pat1

ETü: badar badar [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol badar badar yügürdi [patırtı sesiyle koştu] TTü: [ Danişmend-Name, 1360]
ok fışıldusı, yay tınkıldusı, tüfeng patıldusı TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
paturdı usit. kütürdı paturdı: Strepitus, tumultus, rumor. (...) patadak پتادق: Cum strepitu & impetu. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
pat: Yassı şey. Yassı şeyle vuruldukda çıkan ses. (...) pat küt: darp, el şakası. (...) pataklamak: pata küt darp etmek.

onom yassı şeyle vurma sesi, patlama sesi

Not: Karş. Az partla- "patlamak". • Çeşitli dillerdeki benzeri ifadeler (ör. Yun patássô "dövmek") ses sembolizmi benzerliğinden kaynaklanır.

Benzer sözcükler: çat pat, çatır patır, pat küt, pata küte, pataklamak, patır, patır kütür, patır patır, patırdamak, patırtı, pattadak, pattadanak


09.09.2017
pat2

?

pat3

Fr pat satrançta beraberlik ≈ İt patta/patto 1. anlaşma, ittifak, 2. oyunda beraberlik << Lat pactum anlaşma

patates

Yun patátes πατάτες z [çoğ.] Yun patáta πατάτα zkökleri yenen bir bitki, solanum tuberosum İsp patata tatlı patates, ipomea batatas Taino batata a.a.

patavatsız

?

pate

Fr pâté [pp.] ciğer ezmesi Fr pâte ezme, bulamaç << OLat pasta