partal

pars

<< ETü bars bir vahşi kedi, panthera pardus ≈ Fa pārs پارس za.a.

parsa

Fa pārsa/pārsā پارسه zdilencilik, dervişlik

parsel

Fr parcel parçacık, porsiyon << OLat particellum [küç. küç.] a.a. Lat pars, part- pay, kısım

parşömen

Fr parchemin inceltilmiş sığır veya koyun derisinden yapılmış kâğıt << Lat (charta) pergamena a.a. öz Pergamum Küçük Asya'da bir kent, Bergama

part-time

İng part-time kısmi mesai § İng part pay, kısım (Lat pars, part- a.a. ) İng time zaman

partal

Çağ: [ Babürname, 1530]
çerigning kiyindin kilib partalġa ilig koyğan idi [ordunun ardından gelip eşyalarına el koymuş idi] (...) baˁzı çader ve kelim ve partal dik nimelari çerig iligige tüşdi [çadır, örtü, bohça gibi bazı nesneleri ordu eline düştü] [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
parttál: masseritie [bagaj, yük] [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
atları ve partalı kūtelden aşurmak içün

≈ Fa partal پرتل zbohça, yolculukta taşınan yük Hind

Not: Babürname sıkça kullandığı bu sözcüğün Hintçe olduğunu belirtir; Steingass 240 bu görüşü paylaşır.


10.08.2015
partenogenez

Fr parthénogénèse bakire doğum, döllemesiz üreme § EYun parthénos παρθένος zbakire EYun génesis γένεσις zdoğum EYun gígnomai, gen- γίγνομαι zdoğmak veya doğurmak +sis

parter

Fr parterre zemin, bahçe tasarımında merkezi açık alan, tiyatroda zemin katı Fr par terre toprağa yakın, yerden Fr per+1 terre yer, zemin, toprak << Lat terra

parti1

Fr partie [fem.] 1. bölüm, pay, kısım, 2. takım, topluluk, cemiyet << OLat partita [fem.] ayrılan pay, kısım, bölüm Lat partire pay etmek, ayırmak +()t° HAvr *perh3- ayırmak, pay etmek

parti2

Fr parti [m.] hizip, mezhep, siyasi parti ≈ İt partito [m.] a.a. << Lat partitum [n.] a.a. Lat partire pay etmek, ayırmak +()t°

partikül

Fr particule parçacık Lat particulus [küç.] a.a. Lat pars, part- pay, kısım +icul°