parola

parla|mak

onom par/parıl ışıldama ifade eden söz +(g)A-

parlamento

Fr parlement 1. şura, meşveret, 2. meclis Fr parler konuşmak +ment°

parmak

<< OTü barmak parmak <? ETü bar- gitmek +(A)mAk

parmezan

Fr parmésan İtalya'ya özgü bir tür peynir İt parmiggiano Parma'lı, Parma'ya ait öz Parma Kuzey İtalya'da bir kent

parodi

Fr parodie taklide dayalı güldürü EYun parōidía παρῳδία zbir şarkıya nazire olarak söylenen gülünç şarkı EYun para+1 ōidḗ ᾠδή zşarkı

parola

"gizli anlamı olan söz, şifre" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1821]
muntazam askerler beyninde kullanılır parola tabir ettikleri madde-i lafziyye ile birbirine remz ü işaret ederek [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
Arabada tesadüf ettiğine eğilip bakıyor, kaşıyla gözüyle parola veriyor.

Fr parole söz << Lat parabola simge, mesel, vecize, anlamlı söz EYun parabolḗ παραβολή zkarşılaştırma, kıyas, vecize EYun parabállō παραβάλλω z1. yana atmak, 2. yanyana koymak, karşılaştırmak EYun para+1 bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

 balistik

Bu maddeye gönderenler: hoparlör, palavra, parlamento


07.07.2015
parpulla|mak

TTü parpul kuduz, çırpınma +lA- ?

pars

<< ETü bars bir vahşi kedi, panthera pardus ≈ Fa pārs پارس za.a.

parsa

Fa pārsa/pārsā پارسه zdilencilik, dervişlik

parsel

Fr parcel parçacık, porsiyon << OLat particellum [küç. küç.] a.a. Lat pars, part- pay, kısım

parşömen

Fr parchemin inceltilmiş sığır veya koyun derisinden yapılmış kâğıt << Lat (charta) pergamena a.a. öz Pergamum Küçük Asya'da bir kent, Bergama