park

parfe

Fransızca parfait "1. mükemmel, 2. bir tür dondurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince perfectus "yapıp bitirilmiş, sonuna gelmiş, mükemmel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perficere "yapıp bitirmek, kemale erdirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

parfüm

Fransızca parfum "güzel koku, rayiha" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca perfumo "a.a. [mod. profumo]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca perfumare "içinden tütmek, rayiha vermek [mod. profumare]" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince fumare "tütmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

parıl

"ışıma ifade eden deyim" Ses yansımalı sözcüktür.

parite

Fransızca parité "denklik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen paritas, t- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pār "denk, eş" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "denkleştirmek, değiş tokuş etmek" kökünden türetilmiştir.

parizyen

Fransızca parisienne "Paris'li, Paris'e ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Paris "Fransa'nın başkenti" özel adından türetilmiştir.

park
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, 1900 yılından önce]
'park' denilen umumī bahçeler otopark [ Cumhuriyet - gazete, 1941]
Aynı meydanın müntehasında bulunan otopark ikmal edilerek

Köken

Fransızca parc "büyük ve gösterişli bahçe" veya İngilizce park "1. av alanı, koru [esk.], 2. büyük ve gösterişli bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski İngilizce parrock "çayırlık, mera" sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

İngilizce car park "otomobil parkı" deyimi 1910'larda, to park "otomobili park alanına bırakmak" fiili 1923'te kaydedilmiştir. • Otopark bileşiği Türkçeye özgüdür.

Benzer sözcükler

çocuk parkı, milli park, otopark, otopark mafyası, otoparkçı, park etmek, parking, parkmetre, teknopark

Bu maddeye gönderenler

padok, parke


13.07.2015
parka

İngilizce parka "Eskimo ve Aleutlara özgü hayvan postu ceket, anorak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Aleut Adaları dillerinden Nenets dilinde parkha "hayvan postu" sözcüğünden alıntıdır.

parke

Fransızca parquet "1. küçük park, 2. formel bahçe, 3. formel bahçe tasarımına benzetilmiş ahşap zemin [18. yy], 4. geçmeli tahtadan yer döşemesi [19. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca parc "büyük bahçe" sözcüğünün küçültme halidir.

parkur

Fransızca parcours "koşu güzergâhı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen percursus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince percurrere "baştan başa koşarak geçmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince currere, curs- "koşmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

parla|mak

par veya parıl "ışıldama ifade eden söz" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

parlamento

Fransızca parlement "1. şura, meşveret, 2. meclis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca parler "konuşmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.