park

parfe

Fr parfait 1. mükemmel, 2. bir tür dondurma Lat perfectus [pp.] yapıp bitirilmiş, sonuna gelmiş, mükemmel Lat perficere yapıp bitirmek, kemale erdirmek +()t° Lat per+1 facere, fact- yapmak

parfüm

Fr parfum güzel koku, rayiha İt perfumo a.a. [mod. profumo] İt perfumare içinden tütmek, rayiha vermek [mod. profumare] Lat per+1 fumare tütmek

parıl

onom ışıma ifade eden deyim

parite

Fr parité denklik Lat paritas, t- a.a. Lat pār denk, eş +itas HAvr *per-¹ denkleştirmek, değiş tokuş etmek

parizyen

Fr parisienne Paris'li, Paris'e ait öz Paris Fransa'nın başkenti

park

[ Ahmed Mithat, <1900]
'park' denilen umumī bahçeler otopark [ Cumhuriyet - gazete, 1941]
Aynı meydanın müntehasında bulunan otopark ikmal edilerek

Fr parc büyük ve gösterişli bahçe İng park 1. av alanı, koru [esk.], 2. a.a. << Eİng parrock çayırlık, mera << Ger

Not: İng car park "otomobil parkı" deyimi 1910'larda, to park "otomobili park alanına bırakmak" fiili 1923'te kaydedilmiştir. • Otopark bileşiği Türkçeye özgüdür.

Benzer sözcükler: çocuk parkı, milli park, otopark, otopark mafyası, otoparkçı, park etmek, parking, parkmetre, teknopark

Bu maddeye gönderenler: padok, parke


13.07.2015
parka

İng parka Eskimo ve Aleutlara özgü hayvan postu ceket, anorak Nenets parkha hayvan postu

parke

Fr parquet [küç.] 1. küçük park, 2. formel bahçe, 3. formel bahçe tasarımına benzetilmiş ahşap zemin [18. yy], 4. geçmeli tahtadan yer döşemesi [19. yy] Fr parc büyük bahçe

parkur

Fr parcours koşu güzergâhı << Lat percursus a.a. Lat percurrere baştan başa koşarak geçmek +()t° Lat per+1 currere, curs- koşmak

parla|mak

onom par/parıl ışıldama ifade eden söz +(g)A-

parlamento

Fr parlement 1. şura, meşveret, 2. meclis Fr parler konuşmak +ment°