parazit

parapet

İt parapetto «göğüs siperi», kale burcu korunağı, taraça korkuluğu § İt parare korumak İt petto göğüs (<< Lat pectus, pector- a.a. )

parapleji

Fr paraplégie felç, özellikle belden aşağısını etkileyen felç EYun paraplēgía παραπληγία za.a. EYun paraplḗks παραπλήξ zinme inmiş, felçli +ia

paraşüt

Fr parachute «düşme-korur», düşüş hızını kesen düzenek (İlk kullanım: 1777 François Blanchard, Fr. mucit.) § Fr parer yardım etmek Fr chute düşüş (<< Lat caduta a.a. Lat cadēre düşmek +()t° )

paratoner

Fr paratonnerre yıldırım düşmesine karşı düzenek (İlk kullanım: 1773 Barbeu Du Bourg, Fr. çevirmen.) § Fr para- «koruma» ve «yardım etme» anlamında önek Fr tonnerre yıldırım, gök gürlemesi (Lat tonitrus gök gürlemesi )

paravan

Fr paravent rüzgâr kesen, rüzgârdan koruyan İt paravento a.a. § İt parare korumak İt vento rüzgâr

parazit

"asalak" [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
parazit: Bir başkası sayesinde yaşayan insan, hayvan veya nebat. "... elektromanyetik yayında karışma, enterferans" [ Kadro (aylık dergi), 1932]
Radyodaki parazitler kadar kötü bir tesir

Fr parasite asalak EYun parásitos παράσιτος zbaşkasının sofrasında yemek yiyen, a.a. EYun para+1 sîtos σῖτος zyemek

Benzer sözcükler: parazitik


21.07.2018
parça

Fa pārçe پارچه z [küç.] parçacık Fa pāre پاره zparça +ça3

pardon

Fr pardon [dev.] af, özür dileme sözü Fr pardonner affetmek << OLat perdonare a.a. Lat per+1 donare karşılıksız vermek, bağışlamak

pardösü

Fr pardessus ceket üstüne giyilen üstlük Fr par dessus üstten, üstlük << Lat per desursum a.a. Lat per+1 desursum üst

pare

Fa pāre پاره zpay, kısım, parça << OFa pārag pay edilmiş şey << HAvr *perh3- ayırmak, pay etmek

pareo

İng pareo eteklik olarak giyilen renkli kumaş örtü Tah pareu a.a.