parşömen

parola

Fr parole söz << Lat parabola simge, mesel, vecize, anlamlı söz EYun parabolḗ παραβολή zkarşılaştırma, kıyas, vecize EYun parabállō παραβάλλω z1. yana atmak, 2. yanyana koymak, karşılaştırmak EYun para+1 bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

parpulla|mak

TTü parpul kuduz, çırpınma +lA- ?

pars

<< ETü bars bir vahşi kedi, panthera pardus ≈ Fa pārs پارس za.a.

parsa

Fa pārsa/pārsā پارسه zdilencilik, dervişlik

parsel

Fr parcel parçacık, porsiyon << OLat particellum [küç. küç.] a.a. Lat pars, part- pay, kısım

parşömen

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
parşömen: Üzerine yazı yazmak veya basmak için hazırlanmış koyun veya keçi derisi.

Fr parchemin inceltilmiş sığır veya koyun derisinden yapılmış kâğıt << Lat charta pergamena a.a. öz Pergamum Küçük Asya'da bir kent, Bergama

Not: Bergama'da icat edildiği veya en iyi cinsi Bergama'da imal edildiği için MÖ 2. yy'da adlandırılmıştır.


09.03.2013
part-time

İng part-time kısmi mesai § İng part pay, kısım (Lat pars, part- a.a. ) İng time zaman

partal

≈ Fa partal پرتل zbohça, yolculukta taşınan yük Hind

partenogenez

Fr parthénogénèse bakire doğum, döllemesiz üreme § EYun parthénos παρθένος zbakire EYun génesis γένεσις zdoğum EYun gígnomai, gen- γίγνομαι zdoğmak veya doğurmak +sis

parter

Fr parterre zemin, bahçe tasarımında merkezi açık alan, tiyatroda zemin katı Fr par terre toprağa yakın, yerden Fr per+1 terre yer, zemin, toprak << Lat terra

parti1

Fr partie [fem.] 1. bölüm, pay, kısım, 2. takım, topluluk, cemiyet << OLat partita [fem.] ayrılan pay, kısım, bölüm Lat partire pay etmek, ayırmak +()t° HAvr *perh3- ayırmak, pay etmek