paprika

papatya

Yunanca papadiá παπαδιά z "papaz karısı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca papás παπάς z sözcüğünden türetilmiştir.

papaya

İngilizce papaya "tropik bir meyve" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde papayo sözcüğünden alıntıdır.

papaz

Yunanca papás, papad- παπάς z "baba, muhterem kişi, din adamı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen papâs παπᾶς z sözcüğünden evrilmiştir.

papel

İspanyolca papel "kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince papyrus "papirüs" sözcüğünden evrilmiştir.

papirüs

Fransızca papyrus "Mısır'da yetişen bir kamıştan elde edilen yazı tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen papyrus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pápuros πάπῡρος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen pə-pr sözcüğünden alıntıdır.

paprika
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1962]
Steak Diana [yemek tarifi] ... Worcestershire sosu (mevcut olmadığında konmuyor), paprika, tuz biber

Köken

İngilizce paprika "kurutulmuş tatlı biber tozu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Macarca paprika "biber" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sırpça aynı anlama gelen papar sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için biber maddesine bakınız.


11.08.2017
papyon

Fransızca papillon "kelebek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen papilio sözcüğünden alıntıdır.

par

"yanma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

para

Farsça pāre پاره z "ödül, para" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pārag "ödül, para" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça pār "ödünç, borç" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 259) Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pāra- sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 851-852, 889) Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde par- "ödemek, öteye geçmek, öte" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "1. öteye geçmek, 2. ödemek" biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 816-817)

para+2

Fransızca para+ "[bileşik adlarda] yardım eden, hazırlayan, koruyan" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Fransızca parer "yardım etmek, hazırlamak, tedarik etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen parare fiilinden evrilmiştir.

parabol

Fransızca parabole sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parabolḗ παραβολή z "1. yana atış, 2. yatay olarak atılan bir nesnenin izlediği eğriyi ifade eden konik kesit" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: MÖ 2. yy Perge'li Apollonios, Yun. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca parabállō παραβάλλω z "yana veya öteye atmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir.