panorama

panjur

Fransızca abat-jour "ışık-kısan, pencere kafesi" sözcüğünden alıntıdır.

pankart

Fransızca pancarte "duvar ilanı (esk.), gösterilerde taşınan döviz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pancharta "genel deniz haritası" sözcüğünden alıntıdır.

pankreas1

Fransızca pancréas "sindirim sisteminde bir organ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pankréas πανκρέας z "«hepsi et», sindirim sisteminde bir organ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Efes'li Rufus, Yunan hekim (1. yy).) Bu sözcük Eski Yunanca pan- παν- z "tüm, hep" ve Eski Yunanca kréas κρέας z "et" sözcüklerinin bileşiğidir.

pankreas2

Fransızca pancrace "serbest güreş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pankrátion πανκράτιον z "her tür vuruşun serbest olduğu bir döğüş sporu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pâs, pan- πᾶς, παν- z "tüm" ve Eski Yunanca krátos κράτος z "güç, kuvvet" sözcüklerinin bileşiğidir.

pano

Fransızca panneau "tabela, yazılı veya resimli levha" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pannellus "kumaş parçası" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pannus "kumaş" sözcüğünün küçültme halidir.

panorama
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, Paris'te Bir Türk (roman), 1877]
ol payitaht-ı cesîmin panoramasını (manzara-yı umumiyesini gösterir resmini)

Köken

Fransızca panorama veya İngilizce panorama "1. bir resmi silindir etrafında döndürerek 360 derece görüntü gösteren aygıt, 2. genel görüntü, manzara" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1788 Robert Barker, İrl. ressam.) Bu sözcük Eski Yunanca pâs, pan(t)- πᾶς, παν(τ)- z "tüm" ve Eski Yunanca ʰórama ὅραμα z "görüntü, manzara" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰoráō, op- ὁράω z "görmek, bakmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için pan(to)+, opt(o)+ maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

panoramik

Bu maddeye gönderenler

diorama


07.07.2015
panpa

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

pansiyon

Fransızca pension "1. maaş, rant, akar, 2. ücret karşılığı kiralanan oda veya ev" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pensio "1. tartı, 2. ödeme, ücret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince péndere "1. asmak, 2. terazi ile tartmak, özellikle gümüş para tartmak, 3. (dolayısıyla) para ödemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)pen- "sarkıtmak, asmak, tartmak" biçiminden evrilmiştir.

pansuman

Fransızca pansement "bakım, özellikle yara bakımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca panser "(hastaya veya hayvana) bakmak, bakım yapmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pensare "(sürekli) tartmak, düşünmek, kaygı göstermek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince péndere, pens- "tartmak" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

panteizm

Fransızca panthéisme "tanrının her varlıkta olduğunu ileri süren dini görüş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen pantheism sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: John Toland, İrl. düşünür (1670-1722).)

panteon

Fransızca panthéon "Roma'da ve Paris'te ünlü iki tapınak; meşhurlara ait tapınak veya anıt kabir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca panthéon πανθέον z "tüm tanrıların (tapınağı)" sözcüğünden alıntıdır.