panik

pandik

Yeni Yunanca pendíko(n) πεντίκο z "beşli, (mec.) el" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pénte πέντε z "beş" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pénkʷe biçiminden evrilmiştir.

pandispanya

İtalyanca pane di Spagna "İspanyol ekmeği" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca pane "ekmek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen panis sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pā-st-ni-s "besin, yiyecek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂- (*pā-) "beslemek" kökünden türetilmiştir.

pandül

Fransızca pendule "sarkaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pendulus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pendēre "sarkmak" fiilinin küçültme halidir.

pane

Fransızca pané "ekmek kırıntısına bulanmış (kızartma)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince panatus fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pānis "ekmek" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pā-st-ni-s "besin, yemek" biçiminden evrilmiştir.

panel

İngilizce panel discussion "jüri toplantısı, açık oturum" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce panel "1. tabaka, pano, 2. jüri üyelerinin adının yazıldığı pano [esk.], 3. jüri" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince pannellus "kumaş parçası, tabaka" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince pannus "kumaş" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *peh₂n- (*pān-) biçiminden evrilmiştir.

panik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kâzım Karabekir, Günlükler, 1914]
seferberlik emri çıkınca Rus harbiye nezaretini gözetlemiş, panikmiş.

Köken

Fransızca panique "büyük ve akıldışı korku" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca panikós πανικός z "orman ve ıssız yerlerde aniden duyulan korku" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Pán πάν z "keçi ayaklı orman tanrısı" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

panik atak, panikçi, paniklemek


11.09.2014
panjur

Fransızca abat-jour "ışık-kısan, pencere kafesi" sözcüğünden alıntıdır.

pankart

Fransızca pancarte "duvar ilanı (esk.), gösterilerde taşınan döviz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pancharta "genel deniz haritası" sözcüğünden alıntıdır.

pankreas1

Fransızca pancréas "sindirim sisteminde bir organ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pankréas πανκρέας z "«hepsi et», sindirim sisteminde bir organ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Efes'li Rufus, Yunan hekim (1. yy).) Bu sözcük Eski Yunanca pan- παν- z "tüm, hep" ve Eski Yunanca kréas κρέας z "et" sözcüklerinin bileşiğidir.

pankreas2

Fransızca pancrace "serbest güreş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pankrátion πανκράτιον z "her tür vuruşun serbest olduğu bir döğüş sporu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pâs, pan- πᾶς, παν- z "tüm" ve Eski Yunanca krátos κράτος z "güç, kuvvet" sözcüklerinin bileşiğidir.

pano

Fransızca panneau "tabela, yazılı veya resimli levha" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pannellus "kumaş parçası" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pannus "kumaş" sözcüğünün küçültme halidir.