panda

panadura

İtalyanca pomodoro "«altın elma», domates" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca pomo "elma" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pomum sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İtalyanca oro "altın" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen aurum sözcüğünden evrilmiştir. )

panama

İngilizce panama hat "Güney Amerika'da yetişen bir bitkinin lifinden örülmüş hafif şapka" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim Panama "Orta Amerika'da bir ülke" özel adından türetilmiştir.

panayır

Yeni Yunanca panegýrion πανεγύριον z "festival, fuar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca panēgýris πανηγύρις z "kurultay, büyük toplantı, festival" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1297) Bu sözcük Eski Yunanca pan- πᾶς, παν(τ)- z "tüm" ve Eski Yunanca ágyris veya agorá άγυρις/αγορά z "toplanma, kalabalık," sözcüklerinin bileşiğidir.

pancar

Ermenice pançar բանջար z "yaprak, özellikle pancar yaprağı" sözcüğünden alıntıdır.

panç

İngilizce punch "1. zımba, argoda yumruk, 2. bir tür alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce puncheon "dövme veya delme aleti, zımba" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: OED s. punch, pounce) Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen poinçon sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *punctiō biçiminden evrilmiştir. Geç Latince biçim Latince pungere "delmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

panda
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

dev panda [ Milliyet - gazete, 1968]
Rusya'nın erkek dev pandası An-An, dişi dev pandası Çi-Çi ile randevusunda bulunmak üzere bugün Londra'ya uçacaktır.

Köken

Fransızca ve İngilizce panda "Güney ve Doğu Asya'ya özgü iki memeli türünün adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1824 F. Cuvier, Fr. doğabilimci.) Fransızca sözcük Nepalce bir sözcükten alıntıdır.


08.09.2017
pandantif

Fransızca pendentif "1. büyük tek mücevherli gerdanlık, 2. bir kubbeyi destekleyen asılı üçgen şeklinde alan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pendentivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pendēre "sarkmak, asılmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)pen-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)penh₁- (*(s)pen-) "sarkmak, asmak/asılmak" kökünden türetilmiştir.

pandemi

İngilizce pandemic veya Fransızca pandémie "yerel olmayan salgın hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pándēmos "tüm halkla ilgili, umumi" sözcüğünden türetilmiştir.

pandik

Yeni Yunanca pendíko(n) πεντίκο z "beşli, (mec.) el" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pénte πέντε z "beş" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pénkʷe biçiminden evrilmiştir.

pandispanya

İtalyanca pane di Spagna "İspanyol ekmeği" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca pane "ekmek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen panis sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pā-st-ni-s "besin, yiyecek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂- (*pā-) "beslemek" kökünden türetilmiştir.

pandül

Fransızca pendule "sarkaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pendulus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pendēre "sarkmak" fiilinin küçültme halidir.