pandül

panç

İngilizce punch "1. zımba, argoda yumruk, 2. bir tür alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce puncheon "dövme veya delme aleti, zımba" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: OED s. punch, pounce) Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen poinçon sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *punctiō biçiminden evrilmiştir. Geç Latince biçim Latince pungere "delmek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.

panda

Fransızca ve İngilizce panda "Güney ve Doğu Asya'ya özgü iki memeli türünün adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1824 F. Cuvier, Fr. doğabilimci.) Fransızca sözcük Nepalce bir sözcükten alıntıdır.

pandantif

Fransızca pendentif "1. büyük tek mücevherli gerdanlık, 2. bir kubbeyi destekleyen asılı üçgen şeklinde alan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pendentivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pendēre "sarkmak, asılmak" fiilinden +()tiv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)pen-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)penh₁- (*(s)pen-) "sarkmak, asmak/asılmak" kökünden türetilmiştir.

pandik

Yeni Yunanca pendíko(n) πεντίκο z "beşli, (mec.) el" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pénte πέντε z "beş" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pénkʷe biçiminden evrilmiştir.

pandispanya

İtalyanca pane di Spagna "İspanyol ekmeği" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca pane "ekmek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen panis sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pā-st-ni-s "besin, yiyecek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂- (*pā-) "beslemek" kökünden türetilmiştir.

pandül
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1938]
pandül, kuvve-i mıknatısiyeden âri, paslanmaz ve elastikî olmalıdır

Köken

Fransızca pendule "sarkaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pendulus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pendēre "sarkmak" fiilinin küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için pandantif maddesine bakınız.


18.08.2012
pane

Fransızca pané "ekmek kırıntısına bulanmış (kızartma)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince panatus fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pānis "ekmek" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pā-st-ni-s "besin, yemek" biçiminden evrilmiştir.

panel

İngilizce panel discussion "jüri toplantısı, açık oturum" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce panel "1. tabaka, pano, 2. jüri üyelerinin adının yazıldığı pano [esk.], 3. jüri" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince pannellus "kumaş parçası, tabaka" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince pannus "kumaş" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *peh₂n- (*pān-) biçiminden evrilmiştir.

panik

Fransızca panique "büyük ve akıldışı korku" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca panikós πανικός z "orman ve ıssız yerlerde aniden duyulan korku" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Pán πάν z "keçi ayaklı orman tanrısı" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

panjur

Fransızca abat-jour "ışık-kısan, pencere kafesi" sözcüğünden alıntıdır.

pankart

Fransızca pancarte "duvar ilanı (esk.), gösterilerde taşınan döviz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pancharta "genel deniz haritası" sözcüğünden alıntıdır.