pamuk

palto

Fransızca paletot sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski İngilizce paltock "bir tür kısa palto" sözcüğünden evrilmiştir.

paluze

Farsça pālūde پالوده z "süzülmüş şey, pelte, jöle" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça pālūdan, pālā- پالودن, پالا z "süzmek" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.) Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen pālūdag sözcüğünden evrilmiştir.

palyaço

İtalyanca pagliaccio "bostan korkuluğu [esk.], soytarı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince palliatus "pelerinli, cübbeli" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pallium "eski Roma'da üst giysi, cübbe" sözcüğünden +()t° ekiyle türetilmiştir.

palyatif

Fransızca palliatif "yumuşatıcı, örtücü, asıl sorunu gizleyerek geçici çözüm sağlayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince palliare "pelerin giydirmek, üstünü örtmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pallium "pelerin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

pampa

İspanyolca pampa "Güney Amerika'da ağaçsız büyük ova" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde bamba "ova" sözcüğünden alıntıdır.

pamuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Oğ: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bamuk: al-ḳutn [[Oğuzca]] Türkiye Türkçesi: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
pambuk: al-ḳutn [[Türkmen dilinde]] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
pembe, pambuk seu pamuk: Gossipium.

Köken

Orta Farsça pambak veya pambuk "1. ipek böceği veya pamuk kozası, 2. pamuk" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Eski Yunanca bombúks βομβύξ/παμβάξ z "koza" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Hindistan kökenli olan pamuk bitkisi Milat dolayında Doğu İran ve Orta Asya'ya, daha sonra Akdeniz havzasına yayılmıştır. • ▪ Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. ve ▪ Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. Yunanca sözcüğün bir "Doğu" dilinden alıntı olduğu konusunda mutabıktır.

Benzer sözcükler

pamukçuk, pamuklu

Bu maddeye gönderenler

papak, pazen, pembe


02.02.2020
pan(to)+

Fransızca ve İngilizce pan+ veya panto+ "[bileşik adlarda] tüm, hep, her" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen pâs, pant- πᾶς, παντ- z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *peh₂nts (*pānts) biçiminden evrilmiştir.

panadura

İtalyanca pomodoro "«altın elma», domates" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca pomo "elma" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pomum sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İtalyanca oro "altın" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen aurum sözcüğünden evrilmiştir. )

panama

İngilizce panama hat "Güney Amerika'da yetişen bir bitkinin lifinden örülmüş hafif şapka" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim Panama "Orta Amerika'da bir ülke" özel adından türetilmiştir.

panayır

Yeni Yunanca panegýrion πανεγύριον z "festival, fuar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca panēgýris πανηγύρις z "kurultay, büyük toplantı, festival" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1297) Bu sözcük Eski Yunanca pan- πᾶς, παν(τ)- z "tüm" ve Eski Yunanca ágyris veya agorá άγυρις/αγορά z "toplanma, kalabalık," sözcüklerinin bileşiğidir.

pancar

Ermenice pançar բանջար z "yaprak, özellikle pancar yaprağı" sözcüğünden alıntıdır.